logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Młode badaczki postanowiły sprawdzić, czy odczuwanie wstrętu wywołanego dwoma różnymi specyficznymi bodźcami spowoduje różnicę w poziomie zapamiętywania, oraz określić kierunek tej różnicy. W pierwszej grupie eksperymentalnej badanym zostały pokazane zdjęcia przedstawiające obrażenia ludzkiego ciała. W grupie drugiej badani oglądali zdjęcia obrazujące innego rodzaju bodźce wywołujące wstręt, tj. produkty przemiany materii, zanieczyszczenia, robactwo. Grupie kontrolnej wyświetlone zostały zdjęcia neutralne. Następnie każda z grup wypełniała ten sam test sprawdzający pamięć. Istotne różnice uzyskano między pierwszą a drugą grupą eksperymentalną. Najwyższy poziom zapamiętywania informacji wystąpił w grupie, w której badanym pokazano zdjęcia przedstawiające okaleczenia, natomiast najniższy poziom zapamiętywania wystąpił w grupie, w której badani zobaczyli innego rodzaju bodźce wywołujące wstręt.

– Otrzymane wyniki pokazują, że nie tylko znak wywołanej emocji, a więc to czy ma ona charakter pozytywny czy negatywny, może wpływać na następujące po niej procesy pamięciowe. Istotne znaczenie może mieć sposób postrzegania źródeł tej emocji, w tym wypadku wstrętu – uzupełnia Jakub Traczyk, psycholog i koordynator badania.

Autorki badania twierdzą, że wniosek płynący z eksperymentu może mieć zastosowanie w kampaniach społecznych przeciwko narkomanii czy na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Dodają, że ich inspiracją były prace z obszaru neuronauki wskazujące na zróżnicowaną aktywność mózgu osób odczuwających wstręt w zależności od bodźca, który tę emocję wywoła. Jak tłumaczą, z wcześniejszych badań prowadzonych w tym obszarze, wynika, iż bodźce przedstawiające okaleczenia ludzkiego ciała wywołują specyficzny rodzaj wstrętu, nie związany z efektem unikania, który zwyczajowo utożsamiany jest z tą emocją. Podkreślają, że ich badania dowodzą, że przekłada się to również na efektywność następujących później procesów pamięciowych.

Badanie zrealizowano w marcu 2011 r. na grupie 66 studentów w wieku 19-25 lat. Badanie przeprowadziły Aleksandra Dufrat, Agata Jabłońska i Justyna Janus, studentki psychologii we wrocławskim wydziale SWPS pod kierunkiem mgr. Jakuba Traczyka. Projekt „Wpływ wstrętu na procesy pamięciowe” otrzymał nagrodę publiczności w I Konkursie Wrocławskich Badań Psychologicznych.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio