logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Zakończono właśnie trzyletni (2009-2011) projekt badawczy Kids Online II zrealizowany w 25 krajach europejskich, w ramach którego przebadano ok. 25 tys. dzieci i ich rodziców.Badacze podsumowują uzyskane wnioski i zwracają uwagę na to, że najmłodsi użytkownicy oczekują wsparcia od rodziców w zakresie efektywnego korzystania z zasobów wirtualnego świata. Tymczasem dorośli mają wciąż niewielką świadomość zagrożeń czyhających na ich dzieci w sieci. Nie są też przygotowani do zapewniania im bezpieczeństwa.

Kids OnlineWyniki pokazują, ze Polscy rodzice wciąż znacznie rzadziej niż ich europejscy koledzy podejmują działania, których celem jest zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego korzystania z internetu. Wielu z nich nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że powinno i mogłoby zrobić cokolwiek w tym zakresie. Z jednej strony wiąże się to z tym, iż nie są świadomi zagrożeń, które ich dzieci napotykają w sieci. Z drugiej, wciąż nie mają wystarczających umiejętności – korzystają z internetu w mniejszym stopniu niż ich podopieczni, a co za tym idzie, nie dość sprawnie posługują się technologicznymi rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne surfowanie po sieci. Zdaniem dr Lucyny Kirwil, psychologa społecznego i koordynatora polskich badań w ramach Kids Online II, niepokoje związane z coraz częstszym użytkowaniem internetu przez dzieci można obniżyć poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

Kirwil wskazuje na istniejącą dużą rozbieżność między potrzebami najmłodszych, wyraźnie oczekujących wsparcia od rodziców, a aktywnością ich opiekunów na tym polu. Jak podkreśla badaczka, polskie dzieci postrzegają internet jako źródło pozytywnych doświadczeń. Chcą coraz bezpieczniej, odpowiedzialniej i bardziej twórczo korzystać z jego dobrodziejstw, ale wspólnie z rodzicami. Nie będzie to możliwe, jeśli ci ostatni nie nauczą się korzystania z internetu i możliwości, jakie daje wirtualny świat.

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt – spektrum wirtualnych zagrożeń zmienia się na tyle szybko, że i dzieci nie są dość dobrze przygotowane na to, by sobie z nimi radzić. Zwiększają je cieszące się ogromną popularnością telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, konsole, notebooki czy iPady, które oferują różne oprogramowanie i dają użytkownikom nowe możliwości korzystania z internetu, w tym dostęp do serwisów społecznościowych. Zdaniem badaczy odsetek najmłodszych użytkowników sieci i technologii mobilnej w Polsce jest wciąż niższy niż w wielu krajach europejskich. Dlatego mogą oni gorzej niż ich rówieśnicy z zachodnich krajów, radzić sobie z nieznanymi wcześniej zagrożeniami jakie niosą nowe aplikacje dodawane do urządzeń mobilnych.

Najważniejsze wnioski i rekomendacje Kids Online II 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie projektu: www.eukidsonline.net. Rozdział 5 raportu prezentuje porównania między krajami europejskimi oraz rekomendacje dla poszczególnych państw. Koordynatorem całego projektu jest profesor Sonia Livingstone z London School of Economics and Political Science.

Więcej informacji: www.swps.pl.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio