logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Badanie pokazało, że choć stereotyp „kobiecości” ulega przemianom, to „męskość” jest ciągle ujmowana raczej tradycyjnie. Wyniki zrealizowanego eksperymentu z jednej strony potwierdzają utrwalony kulturowo schemat postrzegania mężczyzn w społeczeństwie – jako osób utrzymujących rodzinę i dom. Z drugiej, pokazują przemiany zachodzące w sposobie myślenia o kobietach.

Zdaniem badanych, mężczyźni niezależni finansowo od swojej partnerki są dużo bardziej zadowoleni z życia niż ich koledzy, którzy muszą liczyć na materialne wsparcie kobiety. W odpowiedziach respondentek nie było natomiast istotnych statystycznie różnic w dokonywanej przez nie stosunkowo wysokiej ocenie kobiet zależnych i niezależnych finansowo. Zatem ich poziom zadowolenia z życia może być, według badanych kobiet, wysoki niezależnie od tego, w którą z tych dwóch opcji się wpisują.

Podczas eksperymentu panie oceniały kobiety, zaś panowie mężczyzn. Zakładano, że wyższa ocena satysfakcji z życia przyznawana osobom ocenianym może być wyrazem akceptacji dla ich stylu życia ze strony osób badanych. Przyjęto także, że respondentki i respondenci o poglądach równościowych będą bardziej skłonni do uznawania osób niestereotypowych za bardziej zadowolone z życia. Manipulacji eksperymentalnej dokonano poprzez przedstawienie osobom badanym historyjki o osobie zależnej lub niezależnej finansowo od swojej drugiej połówki.

Dr Joanna Roszak, psycholożka społeczna z SWPS, kierowniczka badania, twierdzi, że wyniki te mogą pośrednio świadczyć o wolniejszych przemianach stereotypu „męskości” wśród przebadanych mężczyzn. Postrzeganie „męskości” w sposób tradycyjny przełożyło się prawdopodobnie na niską ocenę zadowolenia z życia mężczyzn zależnych finansowo od swoich partnerek. Zdaniem psycholożki uzyskane rezultaty mogą też świadczyć o rozszerzeniu stereotypu „kobiecości”, w ramach którego zarówno kobieta tradycyjna, jak i ta niestereotypowa, otrzymały, w ocenie respondentek, równe szanse na bycie zadowolonymi z życia. Badanie wykazało też pozytywny związek między posiadaniem poglądów równościowych a ocenieniem satysfakcji życiowej osób niestereotypowych. Im bardziej egalitarne podejście do ról płciowych mają osoby badane, tym wyższa jest ich ocena satysfakcji życiowej osób niewpisujących się tradycyjne role społeczne.

Studencka Sesja NaukowaEksperyment zrealizowano w grudniu 2010 r. w grupie 80 studentek i studentów. Badanie przeprowadziły Roksana Pałucka i Kamila Rykaczewska, studentki psychologii społecznej w SWPS, pod kierunkiem dr Joanny Roszak. W oparciu o wyniki przygotowano rozdział pt. „O zadowolonej kobiecie sukcesu i jej niezbyt szczęśliwym partnerze, czyli jak (nie)zależność finansowa w związku wpływa na postrzeganą satysfakcję życiową kobiet i mężczyzn”. Rozdział ukaże się wiosną 2012 r. w książce pod redakcją Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej i Pauliny Pawlickiej, zatytułowanej „Podróże między kobiecością a męskością”. Książka ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls.

Badanie pt. „Jak zależność finansowa obydwojga partnerów wpływa na ocenę ich satysfakcji z życia przez innych?” otrzymało nagrodę główną II stopnia w konkursie psychologicznym podczas XVI Studenckiej Sesji Naukowej w SWPS. Więcej o SSN: www.swps.pl.

 

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio