logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Zbadają wpływ wybranych imprez sportowych na kulturę, przeanalizują historię i symbolikę stadionów, a mieszkańców zapytają o postawy i oczekiwania wobec zmian w przestrzeni miejskiej, jakie dokonają się na skutek powstania nowych obiektów rekreacyjnych.

Zespół specjalistów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie skupionych wokół Fundacji Obserwatorium i Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej rozpoczyna realizację projektu „Stadion – Miasto – Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej”. Badania są finansowe ze środków Narodowego Centrum Kultury. Projekt potrwa trzy lata.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej to międzyuczelniana jednostka badawcza funkcjonującą przy ASP i SWPS. Jego przedstawiciele prowadzą interdyscyplinarne granty badawcze, pracują nad projektami kształtowania dobrej przestrzeni publicznej, organizują konferencje, seminaria oraz wystawy dotyczące wątków przestrzeni współczesnego miasta.

 

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio