logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Oglądają filmy na Youtube, aby nauczyć się angielskiego. Czytają blogi w języku angielskim, a na lekcjach używają podcastów BBC. Na facebooku kontaktują się ze znajomymi z zagranicy i ćwiczą nowe słówka. Czatują z native speakerami z Wielkiej Brytanii, a na Skype szlifują hiszpański akcent. Taki obraz młodych ludzi uczących się języków obcych lub ich nauczających wyłania się z badań „Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii” koordynowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Badacze sprawdzili, w jaki sposób, i w jakich celach, studenci używają Internetu. Zapytali też o to, czy wykorzystują media społecznościowe do nauki języków obcych oraz co preferują – bierny odbiór internetowych treści czy ich współtworzenie.

– Narzędzia oferowane przez Web 2.0 stanowią wyzwanie dla edukacji językowej. Dlatego też w naszych badaniach postanowiliśmy przyjrzeć się szerokiej grupie narzędzi internetowych, które pozwalają na interakcję, zdalną współpracę oraz tworzenie nowych treści i contentu – tłumaczy mgr Sylvia Maciaszczyk z SWPS. – Niewiele wiadomo o tym, co osoby uczące się języków obcych myślą o wykorzystaniu mediów społecznościowych w kształceniu językowym, a to właśnie ich postrzeganie, opinie i podejście mogą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu ich wykorzystania w edukacji – uzupełnia Maciaszczyk.

Odsetek młodych ludzi (16-24 lata) stale użytkujących Internet w nowoprzyjętych krajach UE jest bardzo wysoki (Łotwa – 96%, Polska – 91%, Rumunia – 91%) i przewyższa średnią UE, która wynosi 88%. Z zebranych danych wynika, że 83% badanych używa czatu tekstowego, a 63% uczestniczy w dyskusjach na forum w języku ojczystym. Znacznie mniejszy odsetek respondentów komentuje blogi lub samodzielnie bloguje (odpowiednio 35% i 20%), tworzy własne podcasty i uczestniczy w prowadzeniu stron wiki (13%). Dość duża liczba respondentów (75%) aktywnie udziela się na portalach społecznościowych.

To pasjonaci tworzą content

Istnieje dość duża różnica ilościowa między biernymi użytkownikami Internetu, a jej aktywnymi współtwórcami (dla przykładu: 70% badanych czyta blogi w języku ojczystym, podczas gdy tylko 35% badanych wpisuje na blogach komentarze). – Badanie pokazuje, że nie wszyscy młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w tworzeniu contentu. Czynnikiem wpływającym na decyzję o współtworzeniu zawartości blogów i forów dyskusyjnych jest zwykle chęć dzielenia się swoimi zainteresowaniami. Fora internetowe umożliwiają kontakt z grupami ludzi, które interesują się podobną tematyką np. pasjonaci fotografii wrzucają do sieci swoje zdjęcia i śledzą prace kolegów po fachu – opowiada Maciaszczyk.

W języku obcym czy ojczystym?

Większość badanych odwiedza fora internetowe i strony wiki (np. Wikipedię) prowadzone w językach ojczystych. Ponad 80% (50) respondentów korzysta z mediów społecznościowych, 66% (40) słucha podcastów i czyta blogi. Dla porównania, aż 97% (59) badanych przyznaje, że czyta artykuły i blogi w językach docelowych w celach edukacyjnych, 69% (42) z tego samego powodu słucha obcojęzycznych podcastów. Wszyscy, z wyjątkiem jednego respondenta przyznają, że szukają komentarzy gramatycznych i oglądają clipy video online na portalu Youtube.

Informacja o badaniu

Badanie zrealizowano w drugiej połowie 2010 r. przy pomocy technik ilościowych i jakościowych. Dane statystyczne zostały pobrane z 3 porównywalnych krajowych źródeł, tj. z oficjalnych raportów publikowanych przez urzędy statystyczne na Łotwie, w Polsce i Rumunii, jak również z badań Eurobarometru Komisji Europejskiej. Badanie jakościowe przeprowadzono na grupie 61 studentów z wymienionych krajów. Każdy uczestnik wypełnił kwestionariusz i wziął udział w wywiadzie składającym się z pytań otwartych. Wszyscy badani mają dostęp do Internetu w domu. Połowa respondentów jest jednocześnie nauczycielami języków obcych.

Koordynatorem lokalnym badania była mgr Sylvia Maciaszczyk z Katedry Dydaktyki Języków Obcych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Badania współprowadzili: dr Jarosław Krajka (SWPS w Warszawie), dr Małgorzata Kurek (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa), dr Dina Savlovska (Uniwersytet Łotewski), dr Monica Vlad (University Ovidius Constanta, Rumunia) i dr Katerina Zourou (University of Luxembourg). Badania były częścią sieci projektowej „Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii” („Language learning and social media: 6 key dialogues”) współfinansowanej przez Komisję Europejską.

Raport z badań jest dostępny w 5 wersjach językowych na stronie głównej projektu: www.elearningeuropa.info/languagelearning.

Education and Culture DG Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio