logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

W jaki sposób studenci wykorzystują internet do nauki? Czy użytkowanie sieci wpływa na no, jakie oceny dostają z egzaminów? W warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadzono badanie „Internet mobilny w życiu studenta”. Wzięło w nim udział 399 studentów zrekrutowanych za pomocą ogłoszenia w systemie elektronicznym uczelni. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiety internetowej (CAWI) podczas egzaminacyjnej sesji zimowej przez markę iPlus i naukowców uczelni.

Wyniki pokazują wyraźny wpływ intensywności korzystania z Internetu na samopoczucie związane z oczekiwanymi ocenami. – Studenci, którzy często korzystają z internetu w celu zdobycia informacji naukowych są przekonani o swoich możliwościach w trakcie egzaminów i zaliczeń na uczelni, zaś ci, którzy często poświęcają się rozrywce, np. grom on-line twierdzą, że ich oceny będą zdecydowanie niższe – mówi dr Krzysztof Krejtz, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Przyzwyczajenie do sposobu prezentowania informacji w serwisach internetowych, często podzielonych na pojedyncze zdania i krótkie wiadomości, ma wpływ na umiejętności zapamiętywania dłuższych tekstów naukowych uporządkowanych w „tradycyjny” liniowy ciąg. Jest to szczególnie widoczne wśród użytkowników internetu mobilnego, dla których liczy się przede wszystkim szybkość dotarcia do informacji. Wyniki badania potwierdziły, że tekst pocięty na pojedyncze zdania w badanej próbie był znacznie lepiej zapamiętywany. Głównym czynnikiem związanym z niższym poziomem rozumienia tekstu linearnego jest częstość korzystania z mikroblogów, które są typowym przykładem informacji podawanych w sposób zwięzły i krótki, różny od tego, do czego przyzwyczajały nas książki i artykuły. Częste korzystanie z usług, w których dominują krótkie, hipertekstowe informacje, może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu informacji ułożonych w bardziej tradycyjny, liniowy sposób.

Z internetu mobilnego korzysta stale 32% badanych studentów, 56% używa modemu mobilnego a 26% korzysta z internetu przez telefon komórkowy. Internet stacjonarny jest częściej wykorzystywany do zbierania informacji potrzebnych do nauki. Jednocześnie jest częściej niż mobilny wykorzystywany do celów praktycznych i określanych jako „poważne” (np. obsługa konta bankowego). Internet mobilny natomiast jest równie często jak stacjonarny wykorzystywany przez studentów do utrzymywania kontaktów z innymi osobami i czynności wynikających z „potrzeby chwili” (np. sprawdzenie pogody).

Raport „Internet mobilny w życiu studenta” jest elementem realizowanego przez iPlusa i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej projektu „Mobilność 2010”.

RAPORT DO POBRANIA

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio