logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Dwa dominujące odczucia, które towarzyszą zadłużaniu się, to wstyd i strach. Dla ponad połowy respondentów popadnięcie w nadmierne zadłużenie jest wstydliwym problemem. Co trzeci respondent odczuwa strach na myśl o ewentualnym znalezieniu sie w stanie nadmiernego zadłużenia.

– Skutkiem odczuwania wstydu i strachu na myśl o wpadnięciu w stan nadmiernego zadłużenia może być bierność osób zadłużonych. Przejawem tej bierności jest zazwyczaj odsuwanie problemu w bliżej nieokreśloną przyszłość i unikanie kontaktów z firmą windykującą zadłużenie, co jest bez wątpienia działaniem nieracjonalnym – komentuje prof. Tomasz Zaleśkiewicz z Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi z wrocławskiej SWPS.

Z badania wynika, że tylko co czwarty zadłużony respondent stara się za wszelką cenę spłacić swoje długi. Około 25% zadłużonych nie wie, jak sobie poradzić z problemem lub w ogóle nie zamierza go rozwiązywać. Spora grupa zadłużonych respondentów podejmuje nieracjonalne działania – unika kontaktu z firmą windykacyjną, unika rozmów telefonicznych, niedobiera poczty itp. Tylko 15% ankietowanych zadeklarowała, że oczekuje od windykatora rzeczywistej pomocy. Co więcej, co trzeci respondent przyznaje, że zdarzało mu się zaciągać nową pożyczkę, aby poradzić sobie ze spłaceniem poprzedniej.
 
– Mamy tu zatem do czynienia z przejawami nierozsądnego postępowania, które pogłębia problem, zamiast dążyć do jego rozwiązania – mówi prof. Zaleśkiewicz. – Takie postępowanie związane jest z ryzykiem wpadnięcia w tzw. pułapkę kredytową. Jest ono podejmowane przez konsumentów, gdyż doraźnie odsuwa od nich problem zadłużenia, a nawet stwarza wrażenie jego rozwiązania. Wydaje się, że jednym ze sposobów wspomagania osób zadłużonych, w świetle opisanych wyżej wyników ankietowych, jest stworzenie takiej platformy komunikowania się między firmą windykacyjkną a dłużnikami, aby ograniczyć bezpośredni kontakt dłużnika z windykatorem. Kontakt pośredni (np. za pomocą internetu) może wpłynąć na osłabienie się odczuwania wstydu i strachu, które nasilają się w warunkach kontaktu bezpośredniego – dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi SWPS na zlecenie Grupy Kapitałowej KRUK za pośrednictwm Internetu. Uczestniczyło w nim 512 osób w różnym wieku (po 50% kobiet i mężczyzn). Celem badania było określenie opinii ludzi na temat nadmiernego zadłużania się, związanych z takim zadłużaniem się odczuć i podejmowanych działań.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio