logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Życie towarzyskie młodzieży koncentruje się wokół trzech rodzajów aktywności – domówkach, clubbingu i spotkaniach w tzw. „miejscówkach”. 49% badanych uczestniczy w „domówkach” (z czego 51% co najmniej raz w tygodniu). Domówki to spotkania podczas których się rozmawia, konsumuje (alkohole, napoje gazowane i przekąski), słucha muzyki i – jeśli jest taka możliwość – tańczy. Wskaźnik spożywania alkoholu jest wysoki (51%). Młodzi uczestniczą w domówkach, bo lubią być w gronie przyjaciół i znajomych (92%). Na co dzień odczuwają barierę finansową (15%), która uniemożliwia im pójście do klubu (7%). Młodzi czują się bezpieczniej w domu (9%), a domówka jest też dobrą okazją do wypicia alkoholu (4%).

Wśród badanych 43% respondentów uprawia clubbing (57% z nich co najmniej 2-3 razy w miesiącu). W przypadku pobytu w klubie wskaźnik spożywania alkoholu jest wyższy niż na domówce (63%). Życie klubowe jest bardziej dynamiczne i skupione na alkoholizowaniu się, tańcu, rozmowach, poznawaniu nowych ludzi i flirtowaniu. Młodzi chętnie w nim uczestniczą, gdyż są tam ich znajomi (46%), co czasem chcą uciec od codzienności (38%) lub posłuchać i zobaczyć DJów, którzy robią show (26%). Innym wymienianym powodem jest po prosty chęć spotkania się ze znajomymi bez względu na rodzaj granej muzyki (21%).

Osoby, które nie mają możliwości, aby uczestniczyć w domówkach lub chodzić do klubów  spotykają się na „miejscówkach” (21% badanych codziennie). Robią to, bo nie ma innego miejsca (21%), bo to jest ich terytorium (19%), bo nikt im nie przeszkadza i oni nikomu nie wchodzą w paradę (10%).

Główne źródła finansów młodych ludzi to kieszonkowe (46%), pieniądze otrzymywane na bieżąco (32%), zajęcia zarobkowe (17%), stały dochód z zarabiania (15%), pieniądze od rodziców uzyskiwane od nich w razie nagłej potrzeby (15%). Blisko 32% badanych pozyskuje pieniądze na swoje potrzeby samodzielnie, dokonując różnych prac zarobkowych. Tak duże zaangażowanie w zakresie gospodarowania i pozyskiwania pieniędzy wynika między innymi z faktu, że uznają oni, że właśnie braki w zakresie finansowym (54%) są  najbardziej uciążliwe i ograniczające w realizowaniu aspiracji i potrzeb jednostki. inna przeszkodą w realizacji własnych planów są rodzice i ich lęki o dziecko (24%), konieczność nauki i tym samym niemożność pracy (21%), lenistwo (20%), brak odwagi (15%), miejsce zamieszkania (14%), brak talentów (12%), nauczyciele (10%), charakter (9%) i rodzeństwo (5%).

Jeśli posiadają już „flotę” czy „siano” to wydają je głównie na konsumpcję (59% na jedzenie, 49% na napoje, 42% na wyjście z ze znajomymi, 40% na ciuchy, 39% na kosmetyki, 22% na kino, 16% na hobby, 15% na alkohol).

Badaniem objęto grupę 1000 respondentów w wieku 14 – 25 lat, mieszkańców wsi, dużego miasta i aglomeracji wielkomiejskiej. Podczas badania zastosowano metody ilościowo-jakościowe. Wyniki badania nie są reprezentatywne dla całej populacji młodzieży polskiej, ale stanowią preludium dla zmiany postaw młodego pokolenia. Badania przeprowadzono na zlecenie Coca Cola Polska. Dr hab. Jacek Kurzępa jest socjologiem na Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio