logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej otrzymała dofinansowanie na 6 projektów badawczych własnych i 2 promotorskich. Poniżej znajduje się wykaz projektów, którym przyznano finansowanie.

Psychologia:

Projekty badawcze własne:

  • prof. dr hab. Jerzy Trzebiński – „Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia”
  • dr Jakub Niewiarowski – „Dlaczego moja piątka z egzaminu jest lepsza niż piątka mojego kolegi? – specyfika przetwarzania informacji w zakresie porównań obiektów społecznych i niespołecznych”
  • dr Szymon Wichary – „Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzji”
  • dr Wojciech Kulesza – „Emocjonalny kameleon. Badania nad rozszerzeniem oryginalnej koncepcji oraz propozycja nowego paradygmatu badawczego”

Projekty badawcze promotorskie:

  • prof. dr hab. Paweł Boski (mgr Anna Filus) – „Wpływ ciepła, zaangażowania i kontroli rodzicielskiej oraz konsekwencji zachowań rodziców na wybrane aspekty funkcjonowania młodzieży (18-19 lat) w Norwegii, Polsce i Grecji”
  • mgr Mateusz Gola (promotor prof. dr hab. Andrzej Wróbel) – „Elektrofizjologiczne wskaźniki deterioracji uwagi w procesie starzenia”

Socjologia i nauki polityczne

Projekty badawcze własne:

  • dr hab. Wojciech Kostecki – „Zaawansowane zapobieganie konfliktom”
  • dr Elżbieta Sekuła – „Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego”

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio