logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

To pierwszy projekt naukowy związany z psychiatrią, który będzie finansowany z programu VENTURES. Jego kierownikiem jest mgr Anna Orylska, doktorantka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

– Grant pomoże mi w realizacji pasji, jaką jest praca zawodowa i naukowa – mówi Anna Orylska. – W procesie diagnostycznym, który przeprowadzimy w badaniu, wykorzystamy najnowsze kwestionariusze. Uzupełnimy go badaniem laboratoryjnym przy użyciu eye-trackera oraz zaprojektowanymi do badania poziomów funkcji wykonawczych i ich odwzorowania w ruchach gałek ocznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zadaniami poznawczymi – opowiada.

Orylska dodaje, że choć na świecie badania okulograficzne są uważane za najbardziej obiecujące narzędzie uzupełniające diagnozę ADHD, to w tej dziedzinie wciąż należą do metod unikatowych. Badaczka podkreśla, że w celu podwyższenia jakości realizowanego projektu nawiązała współpracę z Zespołem Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz firmą Eyetracking Sp.z o.o.

Program doktorski Anny Orylskiej jest pierwszym w Polsce projektem badawczym, polegającym na wczesnej diagnozie zaburzenia ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – tłumaczy prof. Grzegorz Sędek, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS) SWPS i promotor badaczki.

Anna Orylska jest absolwentką psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania naukowe łączą się z praktyką kliniczną oraz badaniami poznawczymi dotyczącymi terapii i diagnozy dzieci od wieku wczesno-przedszkolnego do adolescyjnego z zaburzeniami łącznymi takimi jak: zespół hiperkinetyczny (ADHD), zaburzenia opozycyjno buntownicze (ODD), poważne zaburzenia zachowania (CD), zaburzenia ze spektrum autystycznego (HFA, ZA) oraz całościowe zaburzenia rozwojowe.

Anna Orylska jest jedyną przedstawicielką uczelni niepublicznej, która otrzymała finansowanie. Obok niej w gronie nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele takich uczelni i jednostek naukowych, jak Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Chemii Organicznej PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. W VI edycji programu grant otrzymały studentki neurokognitywistyki z SWPS – Maria Bierzyńska, Anna Duszyk i Zofia Radzikowska. SWPS jest jedyna uczelnia niepubliczną, której przedstawiciele otrzymali finansowanie VENTURES.

Program VENTURES realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wspiera projekty mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Finansowanie w VII edycji VENTURES przyznano 9 najlepszym badaczom z całej Polski.

 

Innowacyjna Gospodarka FNP UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio