logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Nauki wrocławski naukowiec, dr Dorota Koczanowicz zbada, czy przygotowanie i dzielenie się jedzeniem może być elementem działalności artystycznej. – Z punktu widzenia tradycji, teorii sztuk pięknych, nie można mówić o jedzeniu jako o dziele sztuki, jednak we współczesnych sztukach wizualnych obserwuje się duże zainteresowanie artystów jedzeniem jako medium – mówi dr Koczanowicz.

Badaczka postanowiła napisać o jedzeniu z punktu widzenia różnych dziedzin, łącząc podejście kulturoznawcze, filozoficzne i historyczne. Jak mówi autorka, efektem pracy ma być wypracowanie nowych strategii i narzędzi interpretacyjnych, dzięki którym jedzenie przestanie być traktowane jako odejście od normy w obszarze sztuki. Powstanie pierwsza w Polsce interdyscyplinarna książka, która jak twierdzi autorka, ma zawierać podejście krytyczne, podsumowanie i analizę dotychczasowych teorii oraz prowokować do dalszych dyskusji.

– Jedzenie jest czymś podstawowym dla naszego funkcjonowania biologicznego, ale również jest niezwykle istotnym elementem kultury. Nieprzypadkowo wszystkie ważne zdarzenia w naszym życiu, od narodzin po śmierć, świętujemy przy stole. Jednocześnie w tradycji filozoficznej zmysł smaku nie był uważany za godny poważnego namysłu. Sfera odżywiania kojarzona z ciałem, codziennością, a więc z przestrzenią kobiecą była niżej waloryzowana niż intelektualny i duchowy świat męski. Moje badania wpisują się w tendencje do negowania starych podziałów i prowadzą do dowartościowania zaniedbywanej przez filozofów i teoretyków sztuki przestrzeni smaku – tłumaczy dr Koczanowicz.

Projekt pt. „Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna” zostanie przeprowadzony na jesieni 2014 roku dzięki grantowi z NCN.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio