logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Dorota Bednarek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
bednarek

dr

Dorota Bednarek

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog dziecięcy, neuropsycholog rozwojowy. Specjalista z zakresu etyki zawodu psychologa.

Zajmuje się zastosowaniami psychologii rozwojowej, klinicznej i neuropsychologii w edukacji. Prowadzi prace badawcze z zakresu neuropsychologicznych mechanizmów dysleksji. Jest autorką opracowań programów diagnostycznych i interwencyjnych związanych z dysleksją dla podmiotów biznesowych. Publikuje prace i prowadzi szkolenia z zakresu współwystępowania zaburzeń, np. dysleksji u osób głuchych, dysleksji u osób z innymi zaburzeniami rozwoju układu nerwowego.

Aktywnie upowszechnia standardy etyki zawodowej wśród polskich psychologów.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii edukacyjnej w obszarze trudności w uczeniu oraz etyki w zawodzie psychologa.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Etyka zawodu psychologa
  • Psychologia rozwojowa
  • Psychologia dziecięca
  • Dysleksja

Informacje prasowe