logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Filip Geburczyk
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
Instytut Prawa,
czarne

dr

Filip Geburczyk

Instytut Prawa
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa

Dla mediów

Profil naukowy

Radca prawny, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komparatystycznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują rozwój dogmatyki prawa administracyjnego w obliczu integracji europejskiej i postępu technologicznego, prawne formy działania administracji publicznej oraz zagadnienia związane z sądową kontrolą administracji.

W ramach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki odbył szereg wizyt badawczych, m.in. w Institut d'études politiques de Paris (Sciences-Po) we Francji, Rutgers University Newark (NJ) w USA oraz European University Institute we Włoszech. Autor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego oraz materialnego prawa UE.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne
  • Dogmatyka prawa administracyjnego a integracja europejska
  • Formy działania administracji publicznej
  • Sądowa kontrola administracji

Informacje prasowe