logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Henryk Olszewski

Katedra Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa
Wydział Prawa w Warszawie

Profil naukowy

Prawnik, historyk prawa, jeden z najwybitniejszych znawców doktryn politycznych i prawnych. Jego działalność naukowa skupia się na ustroju i prawie w Polsce XVII i XVIII wieku, historii doktryn politycznych i prawnych, historii nauki prawa oraz myśli politycznej w Niemczech w XIX i XX wieku.

Wśród jego publikacji szczególne znaczenie mają: „Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich” (1961), „Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1645-1763 (1966), „Nauka historii w upadku” (1982), „Słownik twórców idei” (1998), „Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee” (2002).

Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i portugalskim Krzyżem Komandorskim Orderu Infanta Henryka. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu doktryn politycznych i prawnych.Powiązane materiały na stronie uczelni