logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Irena Dzwonkowska
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Ogólnej
BIO Irena Dzwonkowska

dr hab., prof. Uniwersytet SWPS

Irena Dzwonkowska

Wydział Psychologii w Katowicach
kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się naukowo i dydaktycznie zagadnieniami z dziedziny psychologii społecznej, osobowości oraz emocji i motywacji. Interesuje się szczególnie zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem „Ja” człowieka i jego tożsamością, a w tym obszarze psychologią nieśmiałości, lęku społecznego, i współczucia wobec samego siebie. Jej badania koncentrują się także na problematyce relacji interpersonalnych, w tym szczególnie na roli wsparcia społecznego w funkcjonowaniu ludzi. 

Jest autorką licznych artykułów publikowanych w wiodących czasopismach ogólnopolskich, a także zagranicznych oraz książek dotyczących głównie problematyki nieśmiałości, samooceny i relacji interpersonalnych. Przez wiele lat prowadziła seminaria dotyczące psychologii społecznej, osobowości i twórczości oraz warsztaty nastawione na rozwijanie społecznych kompetencji ludzi (w tym między innymi negocjacji, rozwiązywania problemów i konfliktów) oraz warsztaty nastawione na rozwój twórczego potencjału człowieka.

W Wydziale Psychologii w Katowicach prowadzi wykłady dotyczące osobowości oraz emocji i motywacji oraz seminaria dotyczące osobowości, relacji interpersonalnych i twórczości ludzi.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • osobowość, funkcjonowanie "ja"
  • psychologia nieśmiałości, lęku społecznego
  • rola wsparcia społecznego w funkcjonowaniu ludzi

Informacje prasowe