logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Jacek Sobczak

prof. dr hab.

Jacek Sobczak

Prodziekan ds. nauki
Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej
Wydział Prawa w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Profesor prawa. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Znakomity ekspert w dziedzinie prawa prasowego i autorskiego oraz prawa ochrony własności intelektualnej. Naukowo zajmuje się także prawem konstytucyjnym, historią prawa i dziejami myśli prawniczej.

Jest autorem komentarzy do prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, a także ma w dorobku ponad 450 artykułów i rozpraw prawniczych.

Członek Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa karnego wykonawczego, gospodarczego i skarbowego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa polskiego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo prasowe
  • Prawo autorskie
  • Prawo konstytucyjne
  • Prawo ochrony własności intelektualnej
  • Historia prawa

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni