logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Jakub Szczerbowski

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Prawa Porównawczego

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem finansowym. Zawodowo interesuje się ekonomiczną analizą prawa.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Władza
  • Wielokulturowość
  • Nacjonalizm
  • Rewolucja
  • Idee polityczne

Informacje prasowe