logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Justyna Sarnowska

dr

Justyna Sarnowska

Członek Młodzi w Centrum LAB
Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Biogram

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Jest stypendystką w projekcie „Paczki przyjaciół & migracje. Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów” oraz współpracownikiem w międzynarodowym projekcie „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu”

W 2016 roku wzięła udział w prestiżowej szkole letniej dla doktorantów na Princeton University (New Jersey) w Stanach Zjednoczonych organizowanej przez Sieć Badaczy Migracji IMISCOE. W 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące badań ewaluacyjnych oraz karier i rozwoju zawodowego pracowników.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przejście z edukacji na rynek pracy
  • Mobilność ludzi młodych
  • Transfer kompetencji
  • Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracyPowiązane materiały na stronie uczelni