logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Kamila Miłkowska Samul

dr hab.

Kamila Miłkowska-Samul

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
kierownik Zakładu Iberystki i Italianistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Italianistka. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjolingwistykę, pragmatykę językową oraz retorykę. Bada problematykę języka polityki i perswazji oraz sposoby wykorzystania emocji w dyskursie politycznym (zwłaszcza w kontekście skandalu politycznego), odwołując się przy tym do zarówno do realiów polskich, jak i włoskich. Interesuje ją także zastosowanie retoryki do analizy zjawisk komunikacyjnych w sieci, problematyka gender w języku, agresja językowa.

Autorka książki „La persuasione nella comunicazione politica in Italia e in Polonia” (2011) oraz wielu artykułów naukowych i rozdziałów książek dotyczących języka polityki i perswazji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia miłości
  • Naśladownictwo, efekt kameleona
  • Zaufanie
  • Komunikacja
  • Agresja

Informacje prasowe