logo uswps nazwa 3

Katowice

Czy śladem kryminalistycznym może być guzik albo ślad po pocałunku? Jak odtworzyć tok myślenia przestępcy i odwzorować miejsce zbrodni? Na czym polega profilowanie? Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania kłamstw w psychologii sądowej? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas praktycznych warsztatów i wykładów organizowanych w ramach Dni z psychokryminalistyką. Te dwudniowe wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich osób zainteresowanych tajnikami psychokryminalistyki.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

27-28 marca
Katowice

Psychokryminalistyka na Uniwersytecie SWPS

W Polsce co roku dokonywanych jest ponad 700 000 przestępstw kryminalnych. Za każdym z nich stoi człowiek, który ma określone motywy zbrodni. Studia na kierunku psychokryminalistyka na Wydziale w Katowicach pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem. Program jest skonstruowany tak, aby studenci zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywania drogi od śladu do sprawcy czy śledzenia linii życia przestępców. Podczas studiów można również poznać zasady działania służb interwencyjnych i penitencjarnych oraz psychologiczne koszty związane z tą pracą.

Harmonogram

Program 27 marca

9.00 – oficjalne otwarcie Dnia z psychokryminalistyką przez dr hab. Katarzynę Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS

9.10-10.40Zbrodnia i kara. Prawdziwi bohaterowie spraw kryminalnych – dr Joanna Stojer-Polańska | wykład | AULA BRAK MIEJSC

10.40-11.15 – przerwa oraz Uniwersytet SWPS Tour

11.20-12.20Rola ofiary w genezie przestępstwa – dr Bogdan Lach | wykład | AULA BRAK MIEJSC

12.30-13.30 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. I:

13.45-15.00 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. II:

Program 28 marca

8.10 – oficjalne otwarcie przez dr hab. Katarzynę Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS

8.20-9.20Rola ofiary w genezie przestępstwa – dr Bogdan Lach | wykład | AULA

9.20-9.45 – przerwa

9.45-11.15 Zbrodnia i kara. Prawdziwi bohaterowie spraw kryminalnych – dr Joanna Stojer-Polańska | wykład | AULA

11.15-12.00 – przerwa oraz Uniwersytet SWPS Tour

12.00-13.30 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. I:

13.45-15.00 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. II:

Opis wydarzeń

Zbrodnia i kara. Prawdziwi bohaterowie spraw kryminalnych

Lubimy zagadki kryminalne – czytamy kryminały, oglądamy seriale kryminalne. Kto jest jednak bohaterem w prawdziwych sprawach kryminalnych? Superdetektyw, zespół policjantów z wydziału kryminalnego? Sprytny sprawca umykający wymiarowi sprawiedliwości? Może ofiary i ich rodziny walczące o sprawiedliwość? A może jednak nowoczesne laboratorium kryminalistyczne – wszak wszystko da się zbadać i nie istnieje zbrodnia doskonała. Warto spojrzeć na rozwiązywanie spraw kryminalnych z różnych perspektyw.

258 joanna stojer polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistcznym ciemnej liczby przestępstw.

Rola ofiary w genezie przestępstwa

Kto jest ofiarą przestępstw? Jakie cechy psychiczne i społeczne predestynują określone osoby do roli ofiar? Jakie są sposoby zapobiegania przestępstw przy wykorzystaniu wiedzy dotyczącej tożsamości i cech potencjalnych ofiar? Jak analizować ich relacje w procesie typowania sprawcy? Na te pytania odpowie profiler policyjny i prawnik dr Bogdan Lach.

258 bogdan lach

podinsp. dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, jeden z najlepszych profilerów w kraju, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Jest pierwszym psychologiem śledczym w Polsce, który zajął się profilowaniem przestępców. Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Autor książek: „Profilowanie kryminalistyczne” (2014), „Dzieciobójczynie” (2014) z Przemysławem Słowińskim, „Zbrodnia niedoskonała” (2016) z Katarzyną Bondą, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej.

Warsztaty

warsztat I: Nadużycia seksualne na randce

Podczas spotkania prowadząca postara się odpowiedzieć na pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić? Kiedy nasz partner/partnerka przekraczają granice i stosują wobec nas przemoc? Jakie są źródła przemocy wobec kobiet w naszej kulturze?

258 aleksandra zylkowska

Aleksandra Żyłkowska – psycholog, edukatorka seksualna, absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyła certyfikowane szkolenie z edukacji seksualnej w poradni psychologiczno- seksuologicznej Bliżej Siebie w Gdyni. Jest w trakcie Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie oraz w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej na podyplomowych studiach Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Pracuje na oddziale ogólno psychiatrycznym w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, a także na Uniwersytecie SWPS w ramach projektu Strefa Młodzieży. Jest w trakcie stażu w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

warsztat II: Co się stało z zaginioną Joanną? Możliwości kryminalistyki w poszukiwaniu osób zaginionych

Zaginięcia to tajemnicze sprawy kryminalne. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Jak szukać osób, które zaginęły? Jakie wersje śledcze przygotować? Co mogło się stać? Podczas warsztatów poznamy kilka frapujących spraw dotyczących osób zaginionych. Przedstawione zostaną możliwości współczesnej kryminalistyki w kwestii badania śladów i prowadzenia poszukiwań przy wykorzystaniu psów, dronów, sonarów i georadaru. Zastanowimy się nad rolą intuicji, nauki i technologii przy prowadzeniu najtrudniejszych spraw kryminalnych.

258 joanna stojer polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistcznym ciemnej liczby przestępstw.

warsztat III: Nieletni przestępcy

Warsztat poświęcony będzie specyfice przestępczości nieletnich. Podejmiemy próbę odpowiedzi na następujące pytania: co wiemy o współczesnych nieletnich przestępcach w Polsce? Czy uzasadnione jest twierdzenie, że współcześnie mamy do czynienia ze wzrostem przestępczości nieletnich i jej brutalizacją? Czy obraz medialny nieletniego przestępcy jest zgodny z rzeczywistością? Co sprzyja powstawaniu przestępczości nieletnich? W jaki sposób możemy zapobiegać temu zjawisku? Warsztaty będą się składały się z miniwykładu, samodzielnych zadań dla uczestników oraz dyskusji.

someone

dr Andrzej Czerkawski – pedagog resocjalizacji, psycholog kliniczny. Zajmuje się problematyką resocjalizacji nieletnich, zjawiskami patologii społecznej, możliwościami wykorzystania terapii w resocjalizacji. Pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

warsztat IV: Wygrany – Wygrany, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty

Każdy chciałby zjeść ciastko i mieć ciastko, ale czy jest to możliwe? W sytuacjach konfliktowych każdy broni swoich argumentów, przy tym często nie przyjmuje racji innej osoby. Spotkanie interaktywne będzie miało na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami, jakimi rządzą się sytuacje konfliktowe, oraz pokazanie możliwości ich skutecznego rozwiązywania metodą wygrany – wygrany. Zajęcia będą dotyczyć również skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz wyrażaniu własnych potrzeb. Uzupełnione zostaną również o ćwiczenie pokazujące role grupowe, które mają kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Kamil Wójcik

Kamil Wójcik – absolwent Psychokryminalistyki na Uniwersytecie SWPS, obecnie student kierunku Psychologia, specjalność sądowa. Przewodniczący Koła Naukowego Criminal Cases. Interesuje się problematyką psychologicznego funkcjonowania społeczności, które wchodzą w konflikt z prawem. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS w obszarze prowadzenia spotkań z uczniami szkół średnich w projekcie Strefa Młodzieży.

warsztat IV: Jak pamięć płata nam figle?

Obiecujesz sobie, że coś dobrze zapamiętasz. Każdy szczegół dokładnie odtwarzasz w swojej głowie. Kiedy przychodzi moment opowieści, nagle wszystko zapominasz. A przecież przed chwilą tak dobrze wszystko pamiętałeś! Jak to się stało? Dlaczego nie potrafimy przypomnieć sobie tego, co wcześniej pamiętaliśmy? Od czego to zależy i czy mamy na to jakiś wpływ? Padczas warsztatu uczestnicy w sposób praktyczny będą mogli sprawdzić, jak działa ludzka pamięć, jakim mechanizmom podlega oraz jak można ją usprawnić.

Urszula Kłosińska

Urszula Kłosińska – psycholog, psychogeriatra, doktorantka na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Od kilku lat pracuje klinicznie, wspierając pamięć osób dorosłych, w tym tych najstarszych. Współpracuje z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

warsztat V: Stalking. Jak zapobiec uporczywemy nękaniu?

W czasach, kiedy internet nie był tak powszechny jak dziś, stalkerzy mieli bardziej utrudnione zadanie. Rozwój technologiczny spowodował, że zwiększyła się skala zjawiska stalkingu, a co za tym idzie, wzrosło również zainteresowanie organów ścigania tą kategorią przestępstw. Jak działają stalkerzy? Na czym polega uporczywe nękanie? Czy sami narażamy się na ich atak? Jak temu zapobiec?

Alicja Dobrowolska

Alicja Dobrowolska – studentka III roku psychokryminalistyki na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Współtwórczyni „Studenckiej inicjatywy walki z depresją” oraz warsztatu „Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia”. Uczestniczka przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i badawczych. Przewodnicząca Koła Naukowego Criminal Cases. Interesuje się wpływem społecznym i psychologią reklamy.

warsztat V: Zbrodnia pod wpływem

Statystyki pokazują, że znaczna część przestępców popełnia czyny karalne pod wpływem środków psychoaktywnych. Podczas warsztatów dowiemy się, jaki wpływ mają alkohol i narkotyki na procesy percepcji, uwagi, pamięci i podejmowania decyzji oraz czym różnią się przestępstwa dokonane pod wpływem środków psychoaktywnych. Uczestnicy wezmą też udział w symulacji, podczas której będą musieli wykonać szereg zadań przy użyciu narko- i alkogogli.

Zaneta RS

Żaneta Rachwaniec-Szczecińska – psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, doktorantka, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych, Akademię Liderek i Animatorek Społecznych, Akademię CSR i współpracy międzysektorowej. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Założycielka i prezes Fundacji Po Skrzydła w której tworzy i realizuje projekty społeczne. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce psychologicznej.

Termin i miejsce

27-28 marca 2019 r.

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska

tel. 32 750 60 84, tel. kom. +48 785 202 511
strefa.katowice@swps.edu.pl

 

 

Aktualności z Katowic

Nowości wydawnicze 09-10-2019

Seria kryminalistyczna dla dzieci

To fascynujące pozycje dla dzieci, młodzieży – i nie tylko! Nasza wykładowczyni dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Wydziału Psychologii w Katowicach, razem ze współautorkami stworzyła szereg książek popularyzujących wiedzę kryminalistyczną...

Czytaj więcej

Webinar 22-10-2019

Szef, który uczy – mentoring, coaching i inne metody

Rozwijamy swój warsztat pracy przez szkolenia, studia, niezmiennie szukamy wiedzy i inspiracji. Jak się okazuje, jednym z najbardziej wartościowych motorów rozwoju jest nauka przez doświadczenie oraz od osób, z którymi...

Czytaj więcej

Katowice 23-10-2019

Kółko Psychokryminalistyczne

Kółko Psychokryminalistyczne to cykl spotkań przybliżający wszystkim zainteresowanym uczniom szkół średnich zagadnienia związane z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminalistyki, kryminologii i psychologii. Na zajęciach porozmawiamy o rodzajach śladów kryminalistycznych, skupimy...

Czytaj więcej

Konferencje 24-10-2019

Konferencja „Bliskie związki w kontekście rozwoju osobistego i wolności”

Jedną z przyczyn rozwodów wsród młodych małżeństw jest przekonanie partnera lub partnerki, że związek, który wspólnie tworzą, wzajemnie ich osacza. Schemat klasycznych, sztywnych, ograniczających ról płciowych w bliskiej relacji przestał pasować...

Czytaj więcej

Katowice 06-11-2019

Katowickie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia skierowane do zainteresowanych psychologią uczniów szkół średnich. Podczas spotkań można nauczyć się podstaw współczesnej psychologii, poznać szeroki zakres jej zastosowań oraz uzyskują wiedzę na temat...

Czytaj więcej

Konferencje 18-11-2019

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic

Webinar 17-10-2019

Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?

Często zapominamy, że nasze najlepsze właściwości, z których możemy czerpać, by radzić sobie z przeciwnościami losu – są w nas. Wśród cech wspierających zdrowie psychiczne wyróżnia się cechy intelektualne, takie jak...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 14-10-2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Katowicach

Poniedziałek 14 października – tego dnia sale i korytarze Uniwersytetu SWPS w Katowicach na powrót zapełnią się kadrą i studentami. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wezmą udział znamienici goście, wybitne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-10-2019

Languages & Emotions – Języki i emocje. IV edycja konferencji

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Webinar 26-09-2019

Jak nauczyć się być liderem? Skąd czerpać inspiracje i wiedzę? – Zofia Dzik

Na warsztat pracy lidera składają się narzędzia nie tylko związane z kontrolowaniem procesów, mierzeniem wyników i zarządzaniem stanowisk. To również skuteczne posługiwanie się umiejętnościami miękkimi, a pośród nich szczególnie jedną...

Czytaj więcej

Webinar 24-09-2019

Studia na Uniwersytecie SWPS – spotkanie online

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2019

Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Webinar 12-09-2019

Samotność pośród ludzi

Nasila poczucie izolacji, zmarginalizowania, zaniża naszą samoocenę. Pozostawieni sami sobie, bez kogoś, na kogo możemy liczyć, zatapiamy się w niej. Samotność, bo o niej mowa, jest współcześnie zjawiskiem wielowymiarowym. Skąd...

Czytaj więcej

Konferencje 07-09-2019

3. Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze miejsce w leczeniu pacjentów...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 07-09-2019

Drzwi Otwarte w Katowicach

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy...

Czytaj więcej

Webinar 29-08-2019

Stres w pracy – jak go opanować?

Jednym się wydaje, że nie mogą funkcjonować bez niego, drugim – że przez niego. Stres. Nie unikniemy go w pracy, choćbyśmy stronili od kontaktu z innymi pracownikami i zapętlali w...

Czytaj więcej

Katowice 24-08-2019

„Śniadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym pędzie nie dostrzegamy, jak wielką wartością jest kontakt z naturą. Czasem warto zwolnić, pokontemplować otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się tym, co tu i teraz. Idealną do tego okazją...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 09-08-2019

Znamy już laureatów programu Zmieniam Świat

Pomagają innym, nie są obojętni, wierzą, że dobrymi czynami mogą przenosić góry – w październiku zwycięzcy programu „Zmieniam Świat” rozpoczną bezpłatne studia na Uniwersytecie SWPS. Co roku uczelnia wspiera młodych...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 07-08-2019

Mistrzowski Start – nagrody przyznane!

Już wiemy, kto został laureatem programu stypendialnego Mistrzowski Start. Bezpłatne studia na Uniwersytecie SWPS rozpocznie kolejnych jedenaścioro utalentowanych kandydatów. Co roku nasza uczelnia promuje najzdolniejszych maturzystów, umożliwiając im studiowanie za darmo...

Czytaj więcej

Webinar 06-08-2019

Seks zaczyna się w głowie

Jak nastawienie, doświadczenia, wychowanie wpływają na nasze życie seksualne? Jakie przekonania przeszkadzają nam w cieszeniu się seksem? Jak rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach seksualnych i fantazjach? Jak ważne są...

Czytaj więcej

Kostrzyn nad Odrą 02-08-2019

Uniwersytet SWPS na Pol’and’Rock Festival 2019

Co roku przybywają tu setki tysięcy ludzi spragnionych dobrej zabawy. Będziemy i my! Po raz kolejny Uniwersytet SWPS stanie się częścią Pol’and’Rock Festival 2019, czyli jednego z największych festiwali muzycznych...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 24-07-2019

Opiniotwórczy eksperci z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Fakty po południu, Dzień na żywo, Wydarzenia, Za a nawet przeciw to tylko wybrane programy spośród wielu, w których można posłuchać opinii ekspertów z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Naukowcy współpracują...

Czytaj więcej

Webinar 11-07-2019

Lęk – życiodajna emocja

Lęk to towarzyszący nam na co dzień stan emocjonalny. Pojawia się w reakcji na stresujące sytuacje, jak egzamin, występ publiczny albo kiedy czujemy niebezpieczeństwo ze strony innych. Jest więc bardzo...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 06-07-2019

Drzwi Otwarte w Katowicach

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy lipcowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz...

Czytaj więcej