logo uswps nazwa 3

Katowice

Czy śladem kryminalistycznym może być guzik albo ślad po pocałunku? Jak odtworzyć tok myślenia przestępcy i odwzorować miejsce zbrodni? Na czym polega profilowanie? Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania kłamstw w psychologii sądowej? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas praktycznych warsztatów i wykładów organizowanych w ramach Dni z psychokryminalistyką. Te dwudniowe wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich osób zainteresowanych tajnikami psychokryminalistyki.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

27-28 marca
Katowice

Psychokryminalistyka na Uniwersytecie SWPS

W Polsce co roku dokonywanych jest ponad 700 000 przestępstw kryminalnych. Za każdym z nich stoi człowiek, który ma określone motywy zbrodni. Studia na kierunku psychokryminalistyka na Wydziale w Katowicach pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem. Program jest skonstruowany tak, aby studenci zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywania drogi od śladu do sprawcy czy śledzenia linii życia przestępców. Podczas studiów można również poznać zasady działania służb interwencyjnych i penitencjarnych oraz psychologiczne koszty związane z tą pracą.

Harmonogram

Program 27 marca

9.00 – oficjalne otwarcie Dnia z psychokryminalistyką przez dr hab. Katarzynę Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS

9.10-10.40Zbrodnia i kara. Prawdziwi bohaterowie spraw kryminalnych – dr Joanna Stojer-Polańska | wykład | AULA BRAK MIEJSC

10.40-11.15 – przerwa oraz Uniwersytet SWPS Tour

11.20-12.20Rola ofiary w genezie przestępstwa – dr Bogdan Lach | wykład | AULA BRAK MIEJSC

12.30-13.30 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. I:

13.45-15.00 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. II:

Program 28 marca

8.10 – oficjalne otwarcie przez dr hab. Katarzynę Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS

8.20-9.20Rola ofiary w genezie przestępstwa – dr Bogdan Lach | wykład | AULA

9.20-9.45 – przerwa

9.45-11.15 Zbrodnia i kara. Prawdziwi bohaterowie spraw kryminalnych – dr Joanna Stojer-Polańska | wykład | AULA

11.15-12.00 – przerwa oraz Uniwersytet SWPS Tour

12.00-13.30 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. I:

13.45-15.00 – warsztaty dla młodzieży do wyboru cz. II:

Opis wydarzeń

Zbrodnia i kara. Prawdziwi bohaterowie spraw kryminalnych

Lubimy zagadki kryminalne – czytamy kryminały, oglądamy seriale kryminalne. Kto jest jednak bohaterem w prawdziwych sprawach kryminalnych? Superdetektyw, zespół policjantów z wydziału kryminalnego? Sprytny sprawca umykający wymiarowi sprawiedliwości? Może ofiary i ich rodziny walczące o sprawiedliwość? A może jednak nowoczesne laboratorium kryminalistyczne – wszak wszystko da się zbadać i nie istnieje zbrodnia doskonała. Warto spojrzeć na rozwiązywanie spraw kryminalnych z różnych perspektyw.

258 joanna stojer polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistcznym ciemnej liczby przestępstw.

Rola ofiary w genezie przestępstwa

Kto jest ofiarą przestępstw? Jakie cechy psychiczne i społeczne predestynują określone osoby do roli ofiar? Jakie są sposoby zapobiegania przestępstw przy wykorzystaniu wiedzy dotyczącej tożsamości i cech potencjalnych ofiar? Jak analizować ich relacje w procesie typowania sprawcy? Na te pytania odpowie profiler policyjny i prawnik dr Bogdan Lach.

258 bogdan lach

podinsp. dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, jeden z najlepszych profilerów w kraju, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Jest pierwszym psychologiem śledczym w Polsce, który zajął się profilowaniem przestępców. Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Autor książek: „Profilowanie kryminalistyczne” (2014), „Dzieciobójczynie” (2014) z Przemysławem Słowińskim, „Zbrodnia niedoskonała” (2016) z Katarzyną Bondą, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej.

Warsztaty

warsztat I: Nadużycia seksualne na randce

Podczas spotkania prowadząca postara się odpowiedzieć na pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić? Kiedy nasz partner/partnerka przekraczają granice i stosują wobec nas przemoc? Jakie są źródła przemocy wobec kobiet w naszej kulturze?

258 aleksandra zylkowska

Aleksandra Żyłkowska – psycholog, edukatorka seksualna, absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyła certyfikowane szkolenie z edukacji seksualnej w poradni psychologiczno- seksuologicznej Bliżej Siebie w Gdyni. Jest w trakcie Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie oraz w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej na podyplomowych studiach Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Pracuje na oddziale ogólno psychiatrycznym w Zagłębiowskim Centrum Onkologii im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, a także na Uniwersytecie SWPS w ramach projektu Strefa Młodzieży. Jest w trakcie stażu w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

warsztat II: Co się stało z zaginioną Joanną? Możliwości kryminalistyki w poszukiwaniu osób zaginionych

Zaginięcia to tajemnicze sprawy kryminalne. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Jak szukać osób, które zaginęły? Jakie wersje śledcze przygotować? Co mogło się stać? Podczas warsztatów poznamy kilka frapujących spraw dotyczących osób zaginionych. Przedstawione zostaną możliwości współczesnej kryminalistyki w kwestii badania śladów i prowadzenia poszukiwań przy wykorzystaniu psów, dronów, sonarów i georadaru. Zastanowimy się nad rolą intuicji, nauki i technologii przy prowadzeniu najtrudniejszych spraw kryminalnych.

258 joanna stojer polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistcznym ciemnej liczby przestępstw.

warsztat III: Nieletni przestępcy

Warsztat poświęcony będzie specyfice przestępczości nieletnich. Podejmiemy próbę odpowiedzi na następujące pytania: co wiemy o współczesnych nieletnich przestępcach w Polsce? Czy uzasadnione jest twierdzenie, że współcześnie mamy do czynienia ze wzrostem przestępczości nieletnich i jej brutalizacją? Czy obraz medialny nieletniego przestępcy jest zgodny z rzeczywistością? Co sprzyja powstawaniu przestępczości nieletnich? W jaki sposób możemy zapobiegać temu zjawisku? Warsztaty będą się składały się z miniwykładu, samodzielnych zadań dla uczestników oraz dyskusji.

someone

dr Andrzej Czerkawski – pedagog resocjalizacji, psycholog kliniczny. Zajmuje się problematyką resocjalizacji nieletnich, zjawiskami patologii społecznej, możliwościami wykorzystania terapii w resocjalizacji. Pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

warsztat IV: Wygrany – Wygrany, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty

Każdy chciałby zjeść ciastko i mieć ciastko, ale czy jest to możliwe? W sytuacjach konfliktowych każdy broni swoich argumentów, przy tym często nie przyjmuje racji innej osoby. Spotkanie interaktywne będzie miało na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami, jakimi rządzą się sytuacje konfliktowe, oraz pokazanie możliwości ich skutecznego rozwiązywania metodą wygrany – wygrany. Zajęcia będą dotyczyć również skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz wyrażaniu własnych potrzeb. Uzupełnione zostaną również o ćwiczenie pokazujące role grupowe, które mają kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Kamil Wójcik

Kamil Wójcik – absolwent Psychokryminalistyki na Uniwersytecie SWPS, obecnie student kierunku Psychologia, specjalność sądowa. Przewodniczący Koła Naukowego Criminal Cases. Interesuje się problematyką psychologicznego funkcjonowania społeczności, które wchodzą w konflikt z prawem. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS w obszarze prowadzenia spotkań z uczniami szkół średnich w projekcie Strefa Młodzieży.

warsztat IV: Jak pamięć płata nam figle?

Obiecujesz sobie, że coś dobrze zapamiętasz. Każdy szczegół dokładnie odtwarzasz w swojej głowie. Kiedy przychodzi moment opowieści, nagle wszystko zapominasz. A przecież przed chwilą tak dobrze wszystko pamiętałeś! Jak to się stało? Dlaczego nie potrafimy przypomnieć sobie tego, co wcześniej pamiętaliśmy? Od czego to zależy i czy mamy na to jakiś wpływ? Padczas warsztatu uczestnicy w sposób praktyczny będą mogli sprawdzić, jak działa ludzka pamięć, jakim mechanizmom podlega oraz jak można ją usprawnić.

Urszula Kłosińska

Urszula Kłosińska – psycholog, psychogeriatra, doktorantka na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Od kilku lat pracuje klinicznie, wspierając pamięć osób dorosłych, w tym tych najstarszych. Współpracuje z Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

warsztat V: Stalking. Jak zapobiec uporczywemy nękaniu?

W czasach, kiedy internet nie był tak powszechny jak dziś, stalkerzy mieli bardziej utrudnione zadanie. Rozwój technologiczny spowodował, że zwiększyła się skala zjawiska stalkingu, a co za tym idzie, wzrosło również zainteresowanie organów ścigania tą kategorią przestępstw. Jak działają stalkerzy? Na czym polega uporczywe nękanie? Czy sami narażamy się na ich atak? Jak temu zapobiec?

Alicja Dobrowolska

Alicja Dobrowolska – studentka III roku psychokryminalistyki na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Współtwórczyni „Studenckiej inicjatywy walki z depresją” oraz warsztatu „Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia”. Uczestniczka przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i badawczych. Przewodnicząca Koła Naukowego Criminal Cases. Interesuje się wpływem społecznym i psychologią reklamy.

warsztat V: Zbrodnia pod wpływem

Statystyki pokazują, że znaczna część przestępców popełnia czyny karalne pod wpływem środków psychoaktywnych. Podczas warsztatów dowiemy się, jaki wpływ mają alkohol i narkotyki na procesy percepcji, uwagi, pamięci i podejmowania decyzji oraz czym różnią się przestępstwa dokonane pod wpływem środków psychoaktywnych. Uczestnicy wezmą też udział w symulacji, podczas której będą musieli wykonać szereg zadań przy użyciu narko- i alkogogli.

Zaneta RS

Żaneta Rachwaniec-Szczecińska – psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, doktorantka, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych, Akademię Liderek i Animatorek Społecznych, Akademię CSR i współpracy międzysektorowej. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Założycielka i prezes Fundacji Po Skrzydła w której tworzy i realizuje projekty społeczne. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce psychologicznej.

Termin i miejsce

27-28 marca 2019 r.

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska

tel. 32 750 60 84, tel. kom. +48 785 202 511
strefa.katowice@swps.edu.pl

 

 

Aktualności z Katowic

Aktualności z Warszawy 22-05-2019

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie!

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich uczestników studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. EUROSTUDENT. Dołącz! Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia...

Czytaj więcej

Katowice 25-05-2019

„Śniadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym pędzie nie dostrzegamy, jak wielką wartością jest kontakt z naturą. Czasem warto zwolnić, pokontemplować otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się tym, co tu i teraz. Idealną do tego okazją...

Czytaj więcej

Konferencje 28-05-2019

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, a ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła oraz instytucje i organizacje pożytku publicznego. Podczas konferencji wystąpią...

Czytaj więcej

Katowice 05-06-2019

4. edycja Filmowych Psycho-tropów

Filmowe Psycho-tropy to cykl edukacyjny, który współorganizujemy z katowickim Kinem Kosmos. Jest on skierowany do osób, które interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Tegoroczna, czwarta z rzędu odsłona tej inicjatywy to...

Czytaj więcej

Konferencje 06-06-2019

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Czy zawodami trudnymi i niebezpiecznymi są tylko te zawarte na liście przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej? Czy zawody niebezpieczne wykonują tylko górnicy, strażacy i policjanci?...

Czytaj więcej

Webinar 12-06-2019

Złość – ważna i potrzebna emocja

Pojawia się, kiedy ktoś nas zawiedzie, okłamie, wykorzysta, obrazi, stawi opór, wywrze presję. Złość jest emocją, która informuje nas o niezwykle istotnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. Pozwala...

Czytaj więcej

Katowice 12-06-2019

Katowickie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia psychologiczne, skierowane dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na...

Czytaj więcej

Katowice 13-06-2019

Złość – nie taka zła

Złość jest emocją, która pełni w naszym życiu bardzo ważne funkcje. Z jednej strony pojawiająca się w nadmiarze może może mieć dla nas opłakane skutki, a z drugiej – może...

Czytaj więcej

Webinar 24-06-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2019

Networking – jak i po co przełamywać bariery?

Networkingowe ABC wydaje się bardzo proste i oczywiste. I może właśnie dlatego jest podstępne. Gdyby sprawa była prosta, networking nie byłby tak popularnym tematem szkoleń. Niektóre osoby umiejętność nawiązywania znajomości...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 29-06-2019

Absolutorium 2019 w Katowicach

Studia to niezwykle ciekawy i intensywny etap w życiu. Niestety ma on jedną wadę – kiedyś dobiega końca. Uniwersytet SWPS w Katowicach organizuje wyjątkową uroczystość wieńczącą ten okres – absolutorium...

Czytaj więcej

Konferencje 28-07-2019

Stres, trauma, samotność w biegu życia

Zapraszamy na uroczyste seminarium z okazji 30-tej rocznicy pierwszych (częściowo) wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Oryginalną formułą tego wydarzenia będzie połączenie dwóch sesji referatowych znakomitych...

Czytaj więcej

Konferencje 07-09-2019

3. Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze miejsce w leczeniu pacjentów...

Czytaj więcej

Konferencje 18-11-2019

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic

Katowice 15-05-2019

4. edycja Filmowych Psycho-tropów

Filmowe Psycho-tropy to cykl edukacyjny, który współorganizujemy z katowickim Kinem Kosmos. Jest on skierowany do osób, które interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Tegoroczna, czwarta z rzędu odsłona tej inicjatywy to...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 07-05-2019

Ile kosztują łzy – sąd a sprawy o zadośćuczynienie

Ofiarom przestępstw przysługują różne roszczenia. Czy jednak pieniądze mogą wynagrodzić cierpienia lub naprawić krzywdę? Jakie sumy przyznają sądy w głośnych sprawach? Ile wynosi „odpowiednia suma pieniężna tytułem zadośćuczynienia” i co...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 06-05-2019

Edukacja a zaangażowanie społeczne

Nieporozumienia, sprzeczności interesów i różnice poglądów są nieuniknioną częścią życia. Sztuka polega na tym, aby odpowiednio do nich podchodzić, wiedzieć, jak im przeciwdziałać, a w momencie eskalacji konfliktu – potrafić...

Czytaj więcej

Katowice 24-04-2019

Społeczne i osobiste przestrzenie samotności

Samotność jest uniwersalna. Jest zjawiskiem powszechnym, podstępnym i bardziej dojmującym niż stres. Dotyka ludzi w każdym wieku, niezależnie od płci, statusu społecznego i materialnego. Cierpią z jej powodu osoby młode...

Czytaj więcej

Katowice 10-04-2019

4. edycja Filmowych Psycho-tropów

Filmowe Psycho-tropy to cykl edukacyjny, który współorganizujemy z katowickim Kinem Kosmos. Jest on skierowany do osób, które interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Tegoroczna, czwarta z rzędu odsłona tej inicjatywy to...

Czytaj więcej

Webinar 09-04-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2019

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 02-04-2019

Awanse naukowe – 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych...

Czytaj więcej

Sukcesy 02-04-2019

Nasze studentki na Międzynarodowym Kongresie w Turcji

Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Pojawiają się nagle, jedne są przelotne, inne towarzyszą nam przez dłuższy czas, pobudzają do działania lub zniechęcają do wykonywania danej czynności. Bywa, że nas paraliżują...

Czytaj więcej

Webinar 27-03-2019

Marka osobista w internecie – czy każdy może być gwiazdą social mediów?

Zapraszamy na drugi webinar Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Nasz prowadzący dr Adam Kowalik tym razem gościć będzie Filipa Mecnera – menadżera specjalizującego się w kreowaniu wizerunku gwiazd, który pracował m.in. z...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 27-03-2019

Dni z Psychokryminalistyką

Czy śladem kryminalistycznym może być guzik albo ślad po pocałunku? Jak odtworzyć tok myślenia przestępcy i odwzorować miejsce zbrodni? Na czym polega profilowanie? Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania kłamstw w...

Czytaj więcej

Katowice 21-03-2019

Jesteśmy naszymi mózgami

Kim jesteśmy? Gdzie zaczyna się myśl? Co to jest osobowość? By znaleźć odpowiedzi na te pytania, trzeba poznać działanie mózgu. To dla naukowców narząd wciąż pełen tajemnic. Dr n. med...

Czytaj więcej

Katowice 20-03-2019

Przemoc domowa – charakterystyka sprawców

Podstawowymi wartościami w rodzinie, łączącymi wszystkich jej członków, są miłość, szacunek i zrozumienie. Co zatem dzieje się w relacji, której istotą z biegiem lat staje się kontrola, dominacja i przemoc?...

Czytaj więcej

Webinar 20-03-2019

Poznaj swój mózg

Jak dobrze znasz swój mózg? Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie? Czy nie warto poznać „urządzenie”, które wpływa na twoje funkcjonowanie i decyduje o tym, kim jesteś i co robisz?...

Czytaj więcej

Katowice 13-03-2019

4. edycja Filmowych Psycho-tropów

Filmowe Psycho-tropy to cykl edukacyjny, który współorganizujemy z katowickim Kinem Kosmos. Jest on skierowany do osób, które interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Tegoroczna, czwarta z rzędu odsłona tej inicjatywy to...

Czytaj więcej

Katowice 13-03-2019

Klucz do efektywnej nauki

Czy metody, których używasz, by się uczyć są dostatecznie skuteczne? Jak myślisz, czy można opanować biegle język obcy w przeciągu kilku miesięcy? Czy za pomocą kilku narzędzi można nauczyć się...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 12-03-2019

Sukces w konkursie Genius Universitatis 2019

Mamy wspaniałą wiadomość! W konkursie Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zajęliśmy 1. miejsce w kategorii content marketing. Kapituła konkursu wyróżniła również Uniwersytet SWPS za kampanię w miediach społecznościowych...

Czytaj więcej

Wrocław 12-03-2019

Mózg – pułapki myślenia

Chcemy i potrzebujemy wierzyć w to, że jesteśmy gatunkiem racjonalnie myślącym – a zatem racjonalnie postępującym. Ale czy tak na pewno jest? Czy nasz umysł jest tak niezawodny, jak byśmy...

Czytaj więcej