logo uswps nazwa 3

Katowice

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. Zajmuje się sprawami ważnymi dla studentów oraz odpowiada na zgłoszone przez nich potrzeby i wspiera inicjatywy.

Przewodnicząca

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • prof. dr hab. Augustyn Bańka
 • prof. dr hab. Józef Gierowski
 • dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • pracowników biznesowo-administracyjnych
  mgr Dariusz Czech
 • samorządu studenckiego:
  Kevin Baranowski, Alicja Dobrowolska, Wiktoria Liman, Anna Maria Wąsowicz

 

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 

Przewodniczący

 • dr Igor Pietkiewicz

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Sekretarz

 • dr Małgorzata Wójcik

Członkowie

 • prof. dr hab. Augustyn Bańka
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Damian Grabowski
 • dr Anna Hełka
 • dr Maciej Januszek