logo uswps nazwa 3

Katowice

W katowickim Wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentanci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

KAT samorzad2018

SAMORZĄD STUDENTÓW W KATOWICACH

Głównym celem katowickiego Samorządu jest integracja środowiska studenckiego, promocja działań studenckich, a także reprezentowanie interesów studenckich w kontaktach z władzami Wydziału. 

Samorząd Studentów w ramach prac w komisji stypendialnej bierze również aktywny udział w przyznawaniu stypendiów socjalnych.

Kontakt: samorzad.katowice@swps.edu.plstrona na FB »
KAT Corpusculum consili

KOŁO NAUKOWE CORPUSCULUM CONSILII

Koło zajmuje się tematyką obejmującą problematykę psychologii klinicznej, społecznej oraz zdrowia. Działalność naukowa koncentruje się głównie wokół aspektów cielesności – obrazu ciała, psychologii jedzenia (zaburzenia odżywania, nadwaga i otyłość) oraz szeroko pojętej problematyki żywienia. Koło umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowania dyskusji oraz realizowanie badań naukowych i publikowanie prac w czasopismach naukowych.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania.

Kontakt: consilii@swps.edu.plstrona www »
KAT KN Katoflow

KOŁO NAUKOWE Katoflow

KatoFlow zajmuje się szeroko pojętą psychologią humanistyczną oraz psychologią pozytywną. Koło organizuje regularne spotkania oparte na panelach dyskusyjnych oraz zajęciach warsztatowych. Jest na etapie tworzenia projektu na rzecz aktywizacji osób starszych. Wstępem do działań związanych z tym tematem był projekt Photovoice i wystawa fotograficzna „Oblicza starości we współczesnym świecie – blaski i cienie” wykonana przez studentów Wydziału. Wyniki swoich prac studenci prezentują na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytet SWPS.
Kontakt: mignacak2@st.swps.edu.pl, strona na FB »
KAT KN Criminal Cases

KOŁO NAUKOWE CRIMINAL CASES

Działalność koła skupia się głównie na problematyce psychologicznego funkcjonowania społeczności, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupie ryzyka. Interesują nas nie tylko aspekty teoretyczne tego zagadnienia, ale przede wszystkim praktyka.

Opiekunem naukowym koła jest podinsp. dr Bogdan Lach - psycholog, profiler policyjny, rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 r.

Kontakt: criminal.cases@swps.edu.plstrona na FB »
spacer kolezanki

Koło Naukowe Psychologii Zachowań Społecznych

Członkowie koła badają społeczne aspekty ludzkiego zachowania. Interesuje ich zarówno ciemna strona osobowości - działania krzywdzące, zawiść czy zazdrość, jak i ta jaśniejsza – pomaganie innym, altruizm, rola motywacji i produktywność.
Prowadzą interdyscyplinarne badania, które wykraczają poza progi Wydziału. Wyniki prezentują na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, co pozwala na wymianę myśli ze studentami i naukowcami z całego świata.
Opiekunami naukowymi koła są dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS i dr Damian Grabowski

Kontakt: albertpolak@gmail.comstrona na FB »
kn psychointerpretacje

KOŁO NAUKOWE PSYCHOINTERPRETACJE

Z miłości do psychologii i filmu! Psychointerpretacje rozpoczęły swoją działalność w 2014 roku. Praca koła jest skoncentrowana na treściach zawartych w kinie. Głównym założeń było zderzenie wiedzy psychologicznej zebranej wokół konkretnego problemu z tym, jak jest on przedstawiony w filmie. Tematami omówionymi do tej pory są: zaburzenia osobowości, relacja matka-dziecko, związki partnerskie, samotność i niepełnosprawność.
Psychointerpretacje regularnie organizują seansy filmowe oraz współpracują z lokalnymi instytucjami kultury, gdzie odbywają się pokazy filmowe wraz z dyskusją prowadzoną przez członków koła i zaproszonych ekspertów.
Opiekunem naukowym koła jest mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska.

Kontakt: wtrybala@st.swps.edu.pl, strona wwwstrona na FB »