logo uswps nazwa 3

Katowice

Kto może wziąć udział?

Inicjatywa skierowana była do studentów (absolwentów) uczelni publicznych i niepublicznych, którzy w 2013 lub 2014 r. obronili prace magisterskie lub licencjackie dotyczące historii kultury popularnej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX oraz w I połowy XX w. Zgłaszana praca powinna była ukazywać powiązania pomiędzy różnymi formami kultury popularnej.

Proponowane obszary tematyczne:

 • literatura i kultura literacka
 • radio i kultura radiowa
 • film i kultura filmowa
 • kultura miejska/kultura robotnicza
 • muzyka i kultura muzyczna
 • kultura performatywna: kabaret, rewia, itp.
 • zabawa, widowiska i rozrywki publiczne
 • prasa, kultura prasowa

Prace mogły zawierać modyfikacje uwzględniające uwagi zgłoszone w trakcie recenzji i podczas obrony.

mfiliciak

{pullquote}Konkurs stanowi element grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki, w który zaangażowani są pracownicy Instytutu Kulturoznawstwa. Wpisuje się jednak także w szerszy kontekst działań kulturoznawstwa SWPS. Chcemy być środowiskiem aktywnie wpływającym na polskie dyskusje naukowe o kulturze popularnej, a przy okazji motywującym do rozwijania związanych z nią zainteresowań młodych ludzi.{/pullquote}

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS, Instytut Kulturoznawstwa SWPS
autor książki pt. „Media, wersja beta”

 Co można zyskać?

Nagrody w konkursie będą przyznawane w dwóch kategoriach: najlepsza praca magisterska i najlepsza praca licencjacka. Zgłoszone prace, po opracowaniu redakcyjnym i w przypadku pozytywnego przejścia procesu recenzyjnego, mają szansę na publikację w skróconej formie w kwartalniku „Kultura Popularna”. Prace ocenia jury złożone z członków zespołu projektowego „Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX w. z perspektywy transmedialnej”. W skład zespołu oceniającego wchodzą:

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS
 • dr Justyna Jaworska, UW
 • dr Piotr Morawski, UW
 • dr Piotr Olkusz, UŁ
 • dr Monika Wąsik, UŁ
 • mgr Łukasz Biskupski, SWPS
 • mgr Michał Pabiś-Orzeszyna, UŁ

Nagrodzie towarzyszyć będzie gratyfikacja finansowa w wysokości 6000 zł brutto (praca magisterska) i 2000 zł (licencjacka).

Konkurs realizowany jest w ramach projektu badawczego „Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej” finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki.

biskupski lukasz 3

{pullquote}Prężnie rozwijające się w Polsce badania nad kulturą popularną koncentrują się na zjawiskach najnowszych i globalnych, takich jak na przykład współczesne przemiany seriali. Za pomocą tego konkursu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że warto również przyglądać się historii popkultury, zwłaszcza rodzimej. W tym obszarze jest jeszcze wiele białych plam, które warto wypełnić.{/pullquote}

mgr Łukasz Biskupski z Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii SWPS,
koordynator projektu badawczego

Więcej szczegółów na stronie kwartalnika >>

Regulamin konkursu >>

Studia kulturoznawcze w SWPS

Kultura w działaniu oraz Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa są kierunkami adresowanymi do osób, które interesują się kulturą i zamierzają związać z nią swoją karierę zawodową. Program kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, czyli krytyczne myślenie, samodzielność oraz zdolność pracy w grupie.

Studenci zdobywają rzetelną wiedzę teoretyczną i historyczną na temat funkcjonowania kluczowych obszarów kultury. Ich wiedza nie ogranicza się do przeszłości i obszaru kultury wysokiej. Poznają najnowsze trendy popkulturowe i mechanizmy związane z przemianami obszaru mediów. Realizują projekty badawcze i twórcze, zdobywają szeroką wiedzę z antropologii kultury i historii sztuki, polityki kulturalnej, zarządzania instytucjami kultury czy marketingu, dzięki czemu studia nabierają interdyscyplinarnego wymiaru.

kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo:

Kultura w działaniu
studia I stopnia >>
kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

i komunikacja międzykulturowa
studia II stopnia >>