logo uswps nazwa 3

Katowice

Tematy, które nas interesują obejmują problematykę psychologii klinicznej, społecznej oraz zdrowia. Swoją działalność koło koncentruje głównie wokół aspektów cielesności - obrazu ciała, psychologii jedzenia (zaburzenia odżywania, nadwaga i otyłość) oraz szeroko pojętej problematyki żywienia.

 

Historia

Koło Naukowe CORPUSCULUM CONSILII rozpoczęło swoją oficjalną działalność w listopadzie 2013 r. Zostało założone z inicjatywy studentek: Katarzyny Kościckiej, Kamili Czepczor oraz Ewy Bobrskiej na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Opiekunem naukowym koła została dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalistka w zakresie zaburzeń odżywiania. Przewodniczącą w roku 2013/2014 była Kamila Czepczor. Obecnie funkcję tę pełni Katarzyna Kościcka.

corpuscullum-consilii-bobrskacorpuscullum-consilii-czepczorcorpuscullum-consilii-koscickaZałożycielki koła: Ewa Bobrska, Kamila Czepczor i Katarzyna Kościcka

 

Cele koła

Celami koła, które zamierzamy realizować są:

 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej (np. nieprawidłowe zachowania i nawyki żywieniowe), społecznej (np. wizerunek ciała) i zdrowia (np. seksualność);
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i podejmowania dyskusji (m.in. poprzez spotkania ze specjalistami z zakresu wyżej wymienionej problematyki);
 • realizowanie badań naukowych;
 • publikowanie prac w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, prezentowanie wyników badań własnych na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • propagowanie osiągnięć psychologii i wyników działalności koła wśród studentów Uczelni;
 • integracja środowiska studenckiego oraz środowisk naukowych.

 

 

 

Zarząd koła

259 brytek matera

 dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Anna Brytek Matera

opiekun naukowy koła

258 kasia kosciska

 

Katarzyna Kościska

przewodnicząca koła

258 kamila czepczor

 

Kamila Czepczor

członek zarządu koła

258 tomasz wojtas

 

Tomasz Wojtas

członek zarządu koła

 

Realizowane projekty

 

Badania własne

W roku akademickim 2014/2015, przy wsparciu finansowym Uczelni, członkowie koła mieli możliwość realizacji własnych badań dotyczących postaw wobec osób otyłych, występowania rozmów typy fat-talk oraz zachowań i postaw żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Badania zostały przeprowadzone wśród 140 osób w wieku od 7 do 19 roku życia.

Na przełomie września i października 2015 roku Koło Naukowe realizowało badania dotyczące postaw wobec ciała w grupie późnej adolescencji. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na Międzynarodowej Konferencji Naukowej (The 23rd International Conference Eating Disorders, 2015, Alpbach, Austria) oraz opublikowane w Polskim Forum Psychologicznym. więcej informacji »

Obecnie Koło realizuje także dwa inne projekty:

 • kwestionariusz postaw wobec ciała (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Tomasz Wojtas, Anna Kawecka)

 • badanie preferencji szczupłej sylwetki u dzieci w wieku 4-5 lat oraz postaw wobec ciała ich rodziców (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor)

.

Współpraca

W ramach działalności naukowej Koło miało możliwość współpracy z innymi kołami naukowymi (między innymi: Neuropsyche przy wydarzeniu Światowy Tydzień Mózgu) oraz Biurem Karier przy I Studenckiej Sesji Naukowej. Ponadto współpracuje z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu.

 

sektor3 centrumzaburzenodzywiania1

 

Materiały edukacyjne dla osób z otyłością i nadwagą

Od 2014 roku współpracujemy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu (www.centrumzaburzenodzywiania.pl).

Członkowie naszego Koła, wraz z zespołem specjalistów z Centrum, przygotowali specjalistyczną ulotkę pomocową dla osób zmagających się z problemem otyłości i nadwagi. Koło Naukowe, pomaga także w badaniach naukowych i projektach realizowanych przez Centrum. W ramach współpracy członkowie koła publikują artykuły specjalistycznych na stronie internetowej Centrum.

Warsztaty i działania profilaktyczne 

„Dzień Zdrowia Psychicznego”
Udział w organizacji i przeprowadzeniu ogólnouczelnianego przedsięwzięcia Dzień Zdrowia Psychicznego (17.11.2014 r.).

„Zdrowy przedszkolak”
W jednym z zabrzańskich przedszkoli członkinie naszego Koła (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka) prowadziły prelekcję pt. „Zdrowy przedszkolak - jadłospis żywieniowy dziecka w wieku 3-6 lat", która była skierowana do rodziców oraz pracowników przedszkola (listopad 2014 r.).

Ponadto obecnie planujemy warsztat pt. „Wiemy, co jemy”, który skierowany będzie do dzieci przedszkolnych, a jego celem będzie przekazanie wiedzy o zdrowym odżywianiu się (marzec 2016 r.).

Wakacyjna Strefa Psyche
W ramach wakacyjnej Strefy Psyche Kamila Czepczor i Katarzyna Kościcka prowadziły warsztat pt. „Szczupły = zdrowy”, którego celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom odżywiania.

szcuply zdrowy

 

„Dzień Zdrowia Psychicznego”
W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, członkinie naszego Koła (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor) przeprowadziły warsztat pt. „My life is worth more than my eating disorders – czyli rozważania o tym, czy szczupłość zawsze związana jest ze zdrowiem i szczęściem? (Szczupły = zdrowy???) 

„Profilaktyka zaburzeń odżywiania.
Czy szczupły zawsze równa się zdrowy?”

W ramach Strefy Młodzieży członkini naszego Koła - Kamila Czepczor prowadzi warsztat pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Czy szczupły zawsze równa się zdrowy?”. Podczas trwania warsztatu wspólnie z młodzieżą rozmawia o tym jak przekaz medialny wpływa na kształtowanie się obrazu ciała. Ponadto, skupia się na podstawowych czynnikach ryzyka, przyczynach i objawach zaburzeń odżywiania.

„Wokół ciała - o patologii odżywiania się wśród dzieci i młodzieży”
W ramach Strefy Młodzieży Kamila Czepczor przeprowadziła warsztat skierowany do nauczycieli, którego celem była psychoedukacja w zakresie objawów zaburzeń odżywiania. Ponadto podczas spotkania prowadzącą wspólnie z uczestnikami wypracowała plan działania dla szkół w sytuacji pojawienia się problemu zaburzeń łaknienia wśród uczniów.

Tydzień Mózgu
W ramach Światowego Tygodnia Mózgu (17 marca 2016 r.) organizowanego przez USWPS oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, członkinie naszego Koła (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor) przeprowadziły warsztat pt. „Dlaczego mózg (nie) je? Psychologiczne uwarunkowania (nie) jedzenia”. Spotkanie to miało formę wykładowo-warsztatową. Było próbą odpowiedzi na pytanie „co stanowi odpowiednią dietę dla naszego mózgu?” oraz „jak media i reklamy wpływają na to, co chcemy jeść?”. Na zajęciach poruszono tematykę preferencji żywieniowych i działania mechanizmu food-mood connection. Zastanawialiśmy się nad tym, jak nasz stan emocjonalny wpływa na to, po jaki rodzaj pokarmu sięgamy (przyglądając się wspólnemu podłożu mózgowemu jedzenia i emocji).

Mentoring

We wrześniu 2014 r. w ramach rozwoju naukowego członkowie Koła (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor, Tomasz Wojtas) wzięli udział w mentoringu realizowanym przez mgr Bożenę Boruta-Gojny, w ramach którego uczestniczyli w warsztatach „Analiza zasobów i kompetencji – obraz własnego ciała w rozwoju Ja i Świata" oraz „Pokarm dla ciała, pokarm dla duszy".

Efektem końcowym mentoringu było stworzenie programu profilaktycznego „Co we mnie widzą? Jadłospis potrzeb", mającego na celu m.in. zwiększenie świadomości roli wyglądu w kontekście innych wartości.

 

Konferencja własna

baletnica

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i odmieniane jest przez wszystkie przypadki.

O rozmaitych jego aspektach będzie mowa podczas I Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Ciało, ciału, ciałem″, która odbędzie się 10 czerwca 2016 r. na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS.

więcej informacji »

Wystąpienia konferencyjne

 

Od początku istnienia koła nasi członkowie uczestniczyli w następujących międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska konferencja Naukowa „Pod drugiej stronie lustra” Warszawa, 4.03.2016, wystąpienie ustne „Patologia (nie) jedzenia. Integracja informacji dotyczących zaburzeń odżywiania” (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor).
 • Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Psychodebiuty 2015", Kraków (12-13.12.2015) - wystąpienie ustne pt. „Uważam, że jest ładniejsza, bo jest chuda” - preferencja szczupłej sylwetki oraz rozmowy typu fat-talk wśród dzieci i młodzieży.” (Tomasz Wojtas , Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera)
 • I Sesja Naukowa dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu SWPS w Katowicach (4.12.2015) – wystąpienie ustne pt. „Analiza predykatorów niezadowolenia z ciała w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości.” (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor)
 • Konferencja Naukowa „Talenty 2015", Wrocław (27-29.11.2015) - wystąpienie ustne pt. „Internalizacja społeczno-kulturowego ideału kobiecej sylwetki oraz presja mediów dotycząca jej zmiany w grupie kobiet w okresie wczesnej dorosłości: porównania międzykulturowe. Badania pilotażowe.” (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Rafał Gebauer, Anna Brytek-Matera)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa - The 23rd International Conference Eating Disorders, 2015, Alpbach, Austria (15.10-17.10.2015) – wystąpienie w formie posteru pt. „If I were thin, I would look like somebody from the magazine! – sociocultural attitudes towards appearance and body dissatisfaction among women and men without eating disorders” (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera)
 • I Międzynarodowa Studencka Konferencja Psychiatryczna, Katowice (18-19.04.2015). Wystąpienie w formie posteru pt. “Knowledge of and attitudes towards eating disorders in late adolescence” (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera)
 • Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka nt. „Psychodebiuty 2015", Kraków (9-10.01.2015) - wystąpienie ustne pt. „Samoocena, samotność, ruminacje a niezadowolenie z ciała u osób z nadwagą i otyłością” (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Tomasz Wojtas)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu", Katowice (4-5.12.2014) - wystąpienie ustne pt. „Ekspresja złości. Agresja (z) ciała - zachowania autoagresywne u osób cierpiących na zaburzenia odżywiania” (Katarzyna Kościka, Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera)
 • Konferencja Naukowa „Talenty 2014", Wrocław (29-30.11.2014) Wrocław. Wystąpienie ustne pt. „Rola nawyków żywieniowych i zbilansowanej diety w przeżywanych emocjach i stresie” (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Ciała", Poznań (04.04.2014) - wystąpienie ustne pt. „FAT talk – negatywne myśli i ocena własnego ciała” (Katarzyna Kościcka, Kamila Czepczor, Ewa Bobrska, Anna Brytek-Matera)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Food, Children and Youth: What's Eating?", Lizbona (21-22.02.2014) - wystąpienie w formie posteru pt. „Changing eating habits among Polish children: causes and consequences” (Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Ewa Bobrska, Anna Brytek-Matera)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Food, Children and Youth: What's Eating?", Lizbona (21-22.02.2014) - wystąpienie ustne pt. „Food, weight-related issues and knowledge about eating disorder psychopathology in late adolescence: a preliminary study” (Anna Brytek-Matera, Ewa Bobrska, Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Dziecko chore we współczesnym świecie", Katowice (02-03.12. 2013) - wystąpienie w formie posteru pt. „Problemy żywieniowe dzieci – narastająca epidemia nadwagi i otyłości” (Katarzyna Kościcka, Ewa Bobrska, Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera).

Kamila Czepczor i Katarzyna Kościcka w serwisie Park Psychologii prowadzą bloga związanego z tematyką zaburzeń odżywiania oraz obrazu ciała. www.wokol-ciala.parkpsychologii.pl

Osiągnięcia i sukcesy

Członkowie Koła otrzymali dwie nagrody za swoją działalność naukową:

 • I miejsce w konkursie posterów - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie" (grudzień 2013 r.) za pracę pt. „Problemy żywieniowe dzieci – narastająca epidemia nawagi i otyłości”

 

 • I miejsce w konkursie posterów - I Międzynarodowa Studencka Konferencja Psychiatryczna, Katowice (kwiecień 2015) za pracę pt. „Knowledge of and attitudes towards eating disorders in late adolescence”.

Publikacje

 

Artykuły naukowe

 • Czepczor, K., Kościcka, K., Brytek-Matera, A. (2016). „Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne”(w druku)
 • Kościcka, K., Czepczor, K., Brytek-Matera, A. (2016). „Ocena aktywności fizycznej w kontekście przeżywanych emocji i stresu” (w recenzji) 

 

 

Artykuły popularnonaukowe

 • Studentka Kamila Czepczor jest autorką artykułu pt. „(Za)zdrowe nawyki" („Sygnał. Magazyn wychowawcy”, czerwiec – lipiec 2015) oraz współautorką artykułu popularnonaukowego na temat epidemii otyłości u dzieci pt. „Epidemia kilogramów" („Psychologia w szkole”, INDEKS 382469, ISSN 1731-836X) .
 • Artykuły Katarzyny Kościckiej i Kamili Czepczor pt. „Ekspresja złości. Agresja (z) ciała – zachowania autoagresywne u osób cierpiących na zaburzenia odżywiania" oraz „Choroba umysłu i ciała. O specyfice i terapii zaburzeń odżywienia” zostały opublikowane w serwisie Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywania.

Lokalizacja i kontakt

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

e-mail: consilii@swps.edu.pl 
https://www.facebook.com/corpusculumconsili

Jak do nas dołączyć?

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego koła i tematyki przez nas poruszanej serdecznie zapraszamy na spotkania, o których będziemy systematycznie i na bieżąco informować.