logo uswps nazwa 3

Konkurs

Już po raz trzeci Uniwersytet SWPS oraz Centrum Nauki Kopernik organizują adresowany do pracowników naszej uczelni konkurs na innowacyjny projekt badawczy. Dwa najwyżej ocenione projekty otrzymają granty w wysokości 15 000 zł każdy na realizację badań w przestrzeni wystawienniczej w CNK.

 

Idea konkursu

Konkursowi przyświeca idea praktycznego wymiaru badań humanistycznych i społecznych. Ponadto ma on propagować partnerstwo środowiska akademickiego z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, światem kultury czy biznesu. Organizatorzy zachęcają do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, opracowujących innowacyjne metody badawcze.

Autorzy zwycięskich projektów przeprowadzą badania w przestrzeni wystaw w CNK. Pomogą one lepiej poznać reakcje zwiedzających na eksponaty i wystawy: ich doświadczenia, procesy poznawcze oraz mechanizmy uczenia się. 

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to inspirująca przestrzeń do badań procesów poznawczych dzieci i dorosłych. Ponad tysiąc osób każdego dnia korzystając z eksponatów, odkrywa, w jak różny sposób można uczyć się, i jak fascynujący jest świat nauki.

Akcja w przestrzeni Kopernika toczy się między założeniami eksponatów a kreatywnością, wiedzą i przyzwyczajeniami zwiedzających. Zachowania ludzi na wystawach to wielowymiarowe pole badawcze (np. interakcja zwiedzający-ekspozycja, style zwiedzania, zmiana pod wpływem doświadczenia, eksponat jako narzędzie badawcze).

Eksploracja tych zjawisk w CNK przez socjologów, psychologów, kulturoznawców może dostarczyć unikalnej, użytecznej wiedzy, cennej przy tworzeniu nowych eksponatów, pomocy naukowych, zestawów edukacyjnych, programów i form zajęć.

Adresaci

Konkurs skierowany jest do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS oraz doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS (w okresie składania wniosku i realizacji projektu kierownik projektu musi być pracownikiem etatowym Uniwersytetu SWPS lub doktorantem ISD). W konkursie mogą brać udział zarówno pojedynczy badacze, jak i wieloosobowe zespoły.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są środki pieniężne w wysokości 15 000 zł na realizację każdego z dwóch najwyżej ocenionych przez komisję projektów badawczych.

Etapy konkursu i ważne terminy

I etap – przesłanie aplikacji zgodnej ze wzorem załączonym do regulaminu konkursu. Termin: 14 listopada 2016 r.

II etap – publiczna prezentacja projektów wyselekcjonowanych przez Komisję. Termin: 1 grudnia 2016 r.

III etap – realizacja zwycięskich projektów.
Termin: grudzień 2016 – czerwiec 2017 r.

Jak wziąć udział?

Aplikacje (do 3 stron, w tym 1 strona kosztorysu), według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, należy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 14 listopada 2016 r. na adres Przewodniczącego Komisji (wbialaszek@swps.edu.pl) z kopią do biura Prorektora ds. nauki (prorektordsn@swps.edu.pl).

PDF icon25px  Regulamin konkursu Przygody Umysłu z załącznikiem do pobrania »
rtf 32  Formularz zgłoszeniowy do pobrania »

Komisja konkursowa

przewodniczący:

dr Wojciech Białaszek (Uniwersytet SWPS)

członkowie:

dyrektor Irena Cieślińska (Centrum Nauki Kopernik)

dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik)

dr Robert Mackiewicz (Uniwersytet SWPS)

dr Mateusz Skrzeczkowski (Uniwersytet SWPS)

przy udziale Prorektora ds. nauki

Wsparcie i inspiracje

Badacze zainteresowani udziałem w konkursie mogą liczyć na:

– „spacer badawczy” w Centrum Nauki Kopernik, podczas którego pracownicy CNK opowiedzą o zwiedzających, eksponatach i wystawach jako przedmiotach badań (terminy: 23.09, 05.10),
– indywidualne wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik,
– udział w warsztacie z prof. Maartje Raijmakers (4-5 października 2016 r. w godzinach 10.00-15.00 z możliwością indywidualnych konsultacji w czwartek, 6 października) poświęconym strategiom badania aktywności eksploracyjnej dzieci. Czytaj więcej »

Rejestracja na wydarzenia już się zakończyła. Osoby zainteresowane indywidualną wejściówką do CNK proszone są o wysłanie e-maila na adres: wbialaszek@swps.edu.pl.

Złożenie wniosku w konkursie nie jest warunkiem uczestnictwa w warsztacie i/lub spacerach badawczych.

Podobne projekty badawcze prowadzone są w najbardziej innowacyjnych centrach nauki. Centrum Nauki NEMO od lat współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu w Amsterdamie. Rezultatem jest szereg badań dotyczących relacji między dziećmi i ich opiekunami, a aktywnością eksploracyjną. Czytaj więcej»

Exploratorium w San Francisco od lat prowadzi badania dotyczące relacji między eksponatami a sposobami uczenia się. Warto inspirować się badaniami z tamtejszej biblioteki. Czytaj więcej »

Współpraca Uniwersytetu SWPS i Centrum Nauki Kopernik

Konkurs Przygody Umysłu to nie jedyne wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu SWPS i Centrum Nauki Kopernik. W ramach umowy o współpracy między instytucjami zawartej w 2015 r. organizowane są badania naukowe, projekty edukacyjne, seminaria i konferencje naukowe, praktyki studenckie i staże doktoranckie. Czytaj więcej »