logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
brdulak jakub

dr

Krzysztof Puchalski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog zdrowia. Bada sposób, w jaki Polacy potocznie myślą o zdrowiu, ich style życia i społeczne uwarunkowania zachorowań. Zajmuje się komunikacją w promocji zdrowia i procesem implementacji programów zdrowotnych.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się również problematyka ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy, edukacja zdrowotna czy nierówności w dostępie do służby zdrowia.

Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i aplikacyjnych. Współtwórca Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy. Autor ponad stu publikacji naukowych i ekspertyz. W 2009 roku wraz z zespołem otrzymał nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia za badania w promocji zdrowia.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • prozdrowotny i ryzykwony styl życia
  • promocja zdrowia w przedsiębiorstwach
  • społeczne nierówności w zdrowiu
  • zdrowie w świadomości potocznej
  • przemiany w relacji lekarz-pacjent
  • komunikowanie o zdrowiu w internecie
  • społeczne uwarunkowania zdrowia