logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr

Maciej Jaskot

Adiunkt w Katedrze Iberystyki i Italianistyki 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Specjalista w zakresie językoznawstwa i lingwokulturologii, kultur Półwyspu Iberyjskiego oraz Ukrainy.

Posiada doświadczenie praktyczne zarówno w nauczaniu języka hiszpańskiego studentów polskojęzycznych, jak i języka polskiego studentów hiszpańskojęzycznych. Przez pięć lat współpracował z Komitetem Głównym Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego.

Autor licznych artykułów z zakresu lingwokulturologii, frazeologii, glottodydaktyki, językoznawstwa kontrastywnego, leksyki bezekwiwalentnej, publikowanych m.in. w „Cognitive Studies” oraz książki „Ortografia języka hiszpańskiego z ćwiczeniami” wydanej przez PWN. Zajmuje się konfrontacją językową języków romańskich i słowiańskich (polski, ukraiński i rosyjski). W czasie wolnym tłumaczy poezję.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego oraz seminarium licencjackie.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Językoznawstwo
  • Lingwokulturologia
  • Kultura Półwyspu Iberyjskiego

Informacje prasowe