logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO maciej mrozowski

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Maciej Mrozowski

Profesor w Katedrze Dziennikarstwa 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Medioznawca. Interesuje się głównie różnymi sposobami przedstawiania rzeczywistości w mediach elektronicznych oraz społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami działania mediów masowych. Osią tych zainteresowań jest rosnąca rola medialnych i mediatyzowanych dyskursów w funkcjonowaniu (po)nowoczesnego systemu społecznego. 

Analizuje, w jaki sposób media przenikają do każdej dziedziny życia społecznego i ludzkiej aktywności, narzucając schematy ich pojmowania, interpretowania, oceniania, a nawet przeżywania. Autor poczytnej publikacji medioznawczej „Media masowe. Władza, rozrywka, biznes” (2001).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o komunikowaniu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów masowych w systemie społecznym.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Komunikacja społeczna
  • Politycy i wizerunek
  • Media masowe
  • Dziennikarstwo, telewizja, radio, prasa
  • Dyskursy i przekazy medialne
  • Odbiorcy mediów

Informacje prasowe