logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Magdalena Zmysłowska
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,
czarne

dr

Magdalena Zmysłowska

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, adwokat, współpracownik kancelarii CMS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa prywatnego, prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa nowych technologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • prawo rynków kapitałowych,
  • crowdfunding
  • delisting
  • wezwania
  • obowiązki informacyjne
  • rozporządzenie MAR
  • transakcje M&A

Informacje prasowe