logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr

Marzena Cypryańska-Nezlek

Koordynator aktywności naukowej studentów
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu porównań społecznych. Analizuje korzyści i straty, które niesie porównywanie się z innymi ludźmi oraz to, jak poczucie szczęścia zmienia się w zależności od tego, jak postrzegamy swój czas życia. Interesuje się psychologią filmu, uprzedzeniami i psychologią pozytywną (optymizm, poczucie szczęścia).

W ramach realizowanych projektów naukowych analizuje wpływ różnych doświadczeń na zmiany w dobrostanie i osobowości, a także bada naturę sądów porównawczych w kontekście różnic międzykulturowych.

Prowadzi badania zorientowane na lepsze zrozumienie, przewidywanie i wyjaśnianie, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do szczęścia i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki i społeczeństwa („Osobowość w ujęciu integracyjnym. Dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności”, Narodowe Centrum Nauki). Analizuje również mechanizmy odpowiedzialne za zniekształcenia w społecznych sądach porównawczych, które mogą prowadzić do kategoryzacji ludzi oraz podziałów, a co za tym idzie do umniejszania wartości drugiego człowieka („Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Jest autorką popularnego i cenionego podręcznika „Statystyczny drogowskaz 2” (2013) stanowiącego praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, metodologii badań psychologicznych oraz pracy empirycznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Porównania
  • Optymizm
  • Szczęście
  • Błędy przy wykonywaniu wyborów
  • Decyzje
  • Uprzedzenia

Informacje prasowe