Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Tadeusz Rachwał

prof. dr hab.

Tadeusz Rachwał


Uniwersytet SWPS | Instytut Nauk Humanistycznych | Wydział Nauk Humanistycznych w WarszawieFilolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca

ZZajmuje się rolą i funkcjami literatury w kulturze, a także współczesną teorią krytyczną i studiami kulturowymi. W pracy naukowej koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza filozofii i literatury. Interesuje się również problematyką niepewności we współczesnej kulturze.

Autor cenionych książek i publikacji polskich i angielskich, m.in.: „Labours of the Mind. Labour In the Culture of Production”, „Rubbish Waste and Litter Culture and Its Refuse/Als”, współautor takich publikacji jak „S/HE... Embracing/Wrestling Genders. Cultural spaces for a Re-Definition of the Political” , „Spoiling Cannibal's Fun? Cannibalism and Cannibalization in Culture and Elsewhere” , „(Nad)użycia ciała w kulturze”.

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

„Something there is that doesn't love a wall” – kilka uwag o nomadyczności

Sala 305godz. 14:00 - 15:00

Nomadyczność jako propozycja alternatywnego myślenia o organizacji przestrzeni (tradycyjnie pionowo zabudowanej).

Tadeusz Rachwał

Formularz zgłoszeniowy