Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Agnieszka Pantuchowicz

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agnieszka Pantuchowicz


Uniwersytet SWPS | Instytut Nauk Humanistycznych | Wydział Nauk Humanistycznych w WarszawieLiteraturoznawczyni

Naukowo zajmuje się teorią i metodologią przekładu literackiego, motywem inności i odmienności w literaturze, pisaniem kobiecym, analizą tekstu w kontekście różnic genderowych. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, doktoryzowała się w 2001 r. Od 2005 r. pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu teorii literatury, teorii, krytyki i praktyki przekładu, a także stylistyki i gramatyki. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących teorii przekładu oraz teorii humanistyki. Laureatka nagrody rektora, a także dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

Na Uniwersytecie SWPS pełni rolę zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych.

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

I’m sorry. I did my best. O roli interpretacji w przekładzie

Sala 305godz. 15:00 - 16:00

Nawet najprostszy przekład tekstu opiera się na interpretacji. Nie sposób się od niej odżegnać.

Agnieszka Pantuchowicz, David Malcolm

Formularz zgłoszeniowy