Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
David Malcolm

prof. dr hab.

David Malcolm


Uniwersytet SWPS | Instytut Nauk Humanistycznych | Wydział Nauk Humanistycznych w WarszawieLiteraturoznawca, tłumacz

W pracy naukowej zajmuje się literaturą brytyjską i irlandzką oraz przekładem. W szczególności interesują go narratologia, analiza poezji, tłumaczenie.

Autor licznych publikacji oraz przekładów (m.in. The British and Irish Short Story Handbook, Understanding John McGahern, Understanding Graham Swift. Autor wielu artykułów naukowych dotyczących sztuki przekładu, m.in.: Translating Theatre/Trans-Lating Theatre w „The Theatre Times”; On Metrical and Non-Metrical Verse in Contemporary British Poetry w „Moderne Sprachen”. Tłumacz wielu książek, np.: Judges and Slaves: Sketches from the Philosophy of Law Jerzego Zajadło; A General History of State Systems pod red. Tadeusza Maciejewskiego; Constitutional Law Agnieszki Gajdy, Anny Rytel-Warzochy i Piotra Uziębło.

W latach 2010–2020 był współorganizatorem Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy.

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

I’m sorry. I did my best. O roli interpretacji w przekładzie

Sala 305godz. 15:00 - 16:00

Nawet najprostszy przekład tekstu opiera się na interpretacji. Nie sposób się od niej odżegnać.

Agnieszka Pantuchowicz, David Malcolm

Formularz zgłoszeniowy