Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Magdalena Formanowicz

dr

Magdalena Formanowicz


Uniwersytet SWPS | Instytut Psychologii


Psycholożka

Naukowo zajmuje się językowymi markerami zjawisk psychologicznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem sprawczości. Pracuje także nad rolą sprawczości w relacjach międzygrupowych oraz metaprzekonaniami dotyczącymi uprzedzeń. Ma doświadczenie w analizie tekstowej korpusów dużych zbiorów danych, eksperymentach psycholingwistycznych i społecznych badających rolę języka w oznaczaniu procesów psychologicznych.

Otrzymała stypendium Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stypendium naukowe rządu Szwajcarii. Pracowała jako post doc na Uniwersytecie w Bernie i Uniwersytecie w Surrey.

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

100% człowieka w człowieku – psychologiczne aspekty dehumanizacji

Sala 305godz. 17:30 - 18:00

Dlaczego dochodzi do procesu dehumanizacji? Jakie są jego mechanizmy?

Magdalena Formanowicz

Formularz zgłoszeniowy