Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Ewa Dawidziuk

dr

Ewa Dawidziuk


Uniwersytet SWPS | Instytut Prawa | Wydział Prawa w WarszawiePrawniczka

Naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym, funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, KOZZD, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne).

Od 2007 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym od 2015 r. dyrektor Zespołu do spraw wykonywania kar. W latach 2016–2020 koordynator i członek Zespołu ekspertów do spraw alimentów.

Autorka publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego. W 2013 r. została opublikowana jej praca doktorska pt. „Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych”. Prowadzi badania dotyczące osób w stanie paliatywnym przebywających w jednostkach penitencjarnych.

Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Penitencjarnego Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

Sorry za izolację postpenalną w Polsce

Sala 305godz. 16:00 - 17:00

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym – czy powinniśmy za niego przepraszać?

Ewa Dawidziuk

Formularz zgłoszeniowy