Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Mirosław Filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak


Uniwersytet SWPS | Instytut Nauk Humanistycznych | Wydział Nauk Humanistycznych w WarszawieMedioznawca, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie SWPS.

Naukowo zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną

Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Młodzi i media” , „Tajni kulturalni” czy „Obiegi kultury”. Autor książek: „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej” (2006), „Media, wersja beta” (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim „Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty” (2015). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Popularna”.

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

Media, ekologia, język. Jakich narracji o technologii dziś potrzebujemy?

Sala 305godz. 19:00 - 20:00

Jakie są relacje mediów i usług opartych na zaawansowanych technologiach z ekologią?

Mirosław Filiciak, Kuba Piwowar

Formularz zgłoszeniowy