logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Dr Marta Roczniewska, dr Anna Rogala, Malwina Puchalska-Kamińska, prof. Roman Cieślak i prof. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy dostosować ją do siebie.

Kreatywny nauczyciel, by zaspokoić swoją potrzebę tworzenia, wprowadza podczas lekcji atrakcyjne i nietypowe gry. Pracownik korporacji, który czuje osamotnienie podczas pracy zdalnej, wpada na pomysł zorganizowania „wirtualnych przerw kawowych”. Podczas nich zespół łączy się w wideokonferencji, rozmawia ze sobą swobodnie i żartuje tak jak niegdyś w pokoju socjalnym. Pracownik działu sprzedaży przygotowujący oferty wykorzystuje swój talent do myślenia wizualnego – pomaga sobie rysowaniem diagramów, które pokazują klientowi, jakie korzyści uzyska po zakupie produktu/usługi.

Te drobne zmiany w codziennej pracy są niczym innym, jak przekształceniami pracy (ang. job crafting). To niewielkie inicjatywy wiążą się z predyspozycjami i potrzebami pracownika. Dzięki nim czerpie on ze swojego potencjału, czuje się dobrze i pracuje efektywnie.

Job crafting jest coraz lepiej odbierany, a wręcz doceniany, dzięki temu coraz chętniej wprowadzany do organizacji. Dzięki niemu mamy poczucie satysfakcji i sensu pracy i wzrasta nasza efektywność. Badania przeprowadzone pod kierunkiem prof. Bena Lakera z Uniwersytetu Reading w sierpniu 2020 r. wśród pracowników i menedżerów pokazują, że aż 77 proc. osób przekształcających swoją pracę wykazywało się wysoką produktywnością w pracy, a 92 proc. deklarowało wysoki poziom satysfakcji z niej. Te wyniki są o tyle ważne, że w świecie postpandemicznym, który charakteryzuje się dużą niepewnością i zmiennością, dbanie o zaangażowanie i efektywność pracowników stało się niemal „Świętym Graalem” dla menedżerów i pracowników HR.

Czy boimy się zmian?

Co sprawia, że niektórzy pracownicy chętnie i często dokonują opisanych wyżej przekształceń, podczas gdy dla innych nie jest to typowym zachowaniem? Na tego typu proaktywność w znacznym stopniu wpływają przekonania pracowników. Ci, którzy wierzą, że mimo różnych przeszkód będą w stanie zmieniać i dopasowywać pracę do siebie, rzeczywiście będą się tego podejmować. W swoich badaniach potwierdził to zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS: dr Marta Roczniewska, dr Anna Rogala, Malwina Puchalska-Kamińska, prof. Roman Cieślak i prof. Sylwiusz Retowski. Ważnym odkryciem naszych badaczy było także rozpoznawanie barier, jakie powstrzymują pracowników przed drobnymi zmianami w pracy. Wśród najczęstszych przeszkód pojawiały się: nadmierna kontrola ze strony organizacji, brak zaufania przełożonych oraz niedocenianie takich inicjatyw ze strony menedżerów i współpracowników w przeszłości. Badanie ujawniło również, że osoby o wysokim przekonaniu o własnej skuteczności potrafią dopasować pracę do siebie mimo tych przeszkód. 

Te drobne zmiany w codziennej pracy są niczym innym, jak przekształceniami pracy (ang. job crafting). To niewielkie inicjatywy wiążą się z predyspozycjami i potrzebami pracownika. Dzięki nim czerpie on ze swojego potencjału, czuje się dobrze i pracuje efektywnie.

Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, z Uniwersytet SWPS

Przekonania a zachowania pracowników

Badanie pozwoliło nie tylko na dostarczenie nowej wiedzy na temat wpływu przekonań na zachowania pracowników, lecz także na opracowanie kwestionariusza mierzącego owe przekonania. Naukowcy opracowali kwestionariusz dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, moga więc z niego korzystać badacze na całym świecie.

Opracowane narzędzie ma zastosowanie m.in.: w sprawdzaniu skuteczności interwencji uczących pracowników, jak przekształcać pracę przez zwiększanie świadomości pracowników odnośnie swoich potrzeb i predyspozycji oraz możliwości dokonywania drobnych, sprzyjających pracownikowi zmian w pracy.

Projekt składał się z badania jakościowego oraz czterech ilościowych. Pierwsze badanie obejmowało wywiady z 20 osobami, które zajmują różne stanowiska, np.: dziennikarka, menedżer IT, cieśla. Kolejne cztery badania opierały się na kwestionariuszach mierzących m.in.: poziom zaangażowania w pracę, wypalenie zawodowe oraz częstotliwość przekształcania pracy. Łącznie w badaniach ilościowych wzięło udział ponad 1200 osób. Co więcej, jedno z badań zostało zrealizowane w Stanach Zjednoczonych i potwierdziło rzetelność utworzonej skali.

***

Wyniki projektu opublikowano na łamach czasopisma „PLOS ONE”. Z pełną wersją artykułu można zapoznać się na stronie: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237250

Informacje o tym, jak wykorzystać przekształcanie pracy w praktyce, znajdują się także w książce „Job Crafting. Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy” autorstwa Malwiny Puchalskiej-Kamińskiej i Agnieszki Łądki-Barańskiej. Książka decyzją Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej otrzymała nagrodę POZYTYW 2019 za najlepszą publikację popularyzatorską w dziedzinie psychologii pozytywnej. 

logo

Artykuł pochodzi z Centrum Prasowego Uniwersytetu SWPS.
www.swps.pl/centrum-prasowe