hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Staranne pisanie, ważenie każdego słowa to dziś rzadkość. Potoczna polszczyzna jest uboga, prymitywna składniowo, często też wulgarna. Jednak wbrew dość powszechnym opiniom, średni poziom sprawności językowej Polaków ciągle się podnosi – przekonuje prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, językoznawca z Uniwersytetu SWPS.

Język, dopóki nie umrze, znajduje się na jakimś etapie rozwoju. Zmienia się z pokolenia na pokolenie, a często nawet w czasie życia jednej generacji. Dzisiaj wszyscy Polacy mówią po polsku w miarę dobrze. Olbrzymia większość także pisze i czyta. Chociaż istnieje analfabetyzm wtórny, nie da się go porównać z tym, jaki występował w okresie międzywojennym. Mamy internet, radio, telewizję, telefonię komórkową. Możemy rozmawiać o każdej porze dnia i nocy z wujkiem góralem czy ciocią z Chicago. Wszyscy, którzy mówią po polsku, mają ze sobą kontakt.

Doprowadziliśmy do tego, że właściwie wszyscy posługujemy się pewną standardową odmianą polszczyzny bez względu na to, czy ktoś jest bardzo wykształcony i należy do elity społeczeństwa, czy skończył tylko pięć klas szkoły podstawowej. Wbrew pozorom, między takimi dwoma biegunami istnieją dzisiaj mniejsze różnice niż jeszcze sto lat temu. Dawniej zupełnie niewyedukowany Polak po kilku klasach szkoły wiejskiej nie znalazł wspólnego języka z wykształconym studentem.

CYBULA I DEREKTOR, CZYLI DEMOKRATYZACJA JĘZYKA

Po II wojnie światowej władze polityczne zrobiły wszystko, żebyśmy żyli w kraju jednolitym językowo i kulturowo. To była wielka walka komunizmu z analfabetyzmem. Oczywiście szczytny cel nie był bezinteresowny. Nie było radia i telewizji, a jedynym kanałem, oprócz żywego języka, przez który nowa władza mogła docierać do podwładnych, była prasa drukowana. W formie mówionej ludzie odbierali to, co mówił Kościół, bo chodzili do kościoła. Na zebrania partyjne chodzili, ale rzadko i niechętnie. Z kolei czytanie gazet było oznaką awansu kulturowego. Nastąpiła rewolucja. Ci, którzy byli na dole hierarchii społecznej - proletariat i chłopi - zaczęli zajmować eksponowane stanowiska. Mimo że się kształcili, nadal mówili slangiem albo gwarą wiejską. Ta grupa zaczęła nadawać ton. Przyczółki dawnego inteligenckiego języka zaczęły się kurczyć. Nastąpiła demokratyzacja języka. Przed wojną, gdyby ktoś powiedział na spotkaniu towarzyskim "cybula" czy "derektor" - byłaby to katastrofa towarzyska. Po wojnie jedynym sposobem dawania odporu przez starą inteligencję, która z domu wyniosła dobrą polszczyznę, był śmiech. Zwłaszcza po roku 1956, kiedy mogły powstawać kabarety, w latach 60., kiedy pojawiło się radio wraz ze swoim Programem Trzecim oraz audycje typu "Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy", w której Andrzej Fedorowicz parodiował "kierowników" partyjnych. Pewne formy nie weszły do języka, np. "poszłem", ale już chyba ok. 90 proc. Polaków mówi "wziełem". Taka była cena za awans społeczny i - o ironio - upowszechnienie edukacji.

Od momentu, kiedy skończył się PRL, wbrew dość powszechnym opiniom, średni poziom sprawności językowej Polaków ciągle się podnosi. Jako społeczność językowa nie idziemy w dół. Obiektywnie rzecz biorąc, jeśli 50 proc. dorosłej społeczności ma maturę, chodziło do średniej szkoły, przeczytało pewną liczbę wartościowych tekstów, to jednak jest lepiej. Nawet gdy uznamy, że dzisiejsza matura i ta sprzed lat 30 to zupełnie inne egzaminy.

Dla całego okresu I i II Rzeczypospolitej charaktery styczna była opozycja pan–cham. Jeśli ktoś nie chciał być chamem, starał się zmieniać zwyczaje, w tym językowe. W drugiej połowie XX wieku nastąpiło przyspieszenie - lokalne społeczności gwałtownie wyzbywały się gwary, bo ludzie wstydzili się wiejskiego pochodzenia. Skutki tego trwają do dziś - z powodu kompleksów zatracamy lokalną kulturę. Wyjątkiem jest chyba tylko Śląsk. Ogólny stosunek do inności jest jednak ciągle negatywny. Nadal wielu z nas pogardza kulturą wiejską, a to przecież ona jest ostoją regionalizmów, różnorodności językowej.

Bez względu na to, czy ktoś jest wyedukowany, czy skończył tylko 5 klas szkoły podstawowej, wszyscy posługujemy się dzisiaj pewną odmianą polszczyzny. Między tymi biegunami istnieją mniejsze różnice niż jeszcze sto lat temu. Dawniej Polak po kilku klasach szkoły wiejskiej nie miał wspólnego języka z wykształconym studentem.

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

ANGIELSKIE TORNADO

Alarm podnoszony w związku z wpływem języka angielskiego na polski w ostatnim ćwierćwieczu jest mocno przesadzony. W XVII wieku zdecydowanie większe oddziaływanie na nasz język miała łacina - co 30. wyraz w przeciętnym tekście był zapożyczony albo po prostu cytowany z tego języka.

Rzeczywiście angielski wtargnął jak tornado. W latach 90. nastał moment, że ulotki informacyjne wielu produktów były dostępne tylko w tym języku (czasem też po niemiecku lub... chińsku), nazwy budynków, sklepów, lokali gastronomicznych i bardzo wielu firm zaczęły się zmieniać na angielskie. To była choroba okresu dziecięcego. Jako młoda demokracja musieliśmy przez nią przejść.

Dzisiaj zaczyna się to powoli zmieniać. 25 lat temu, odzywając się po angielsku, można było zaimponować w towarzystwie. Nadając firmie angielską nazwę, nie tylko leczyło się kompleksy, lecz także osiągało cel marketingowy. W tej chwili młode pokolenie zna angielski całkiem dobrze i popisywanie się jego znajomością raczej należy do przeszłości.

W dalszym ciągu jednak język angielski bardzo mocno wpływa na tzw. korpojęzyk, czyli swoisty slang środowiskowy używany przez pracowników wielkich korporacji. Prawdopodobnie charakterystyczne dla niego mieszanie polskiego z angielskim też minie. Początkowo był to także skutek snobizmu, dzisiaj wynika raczej z tego, że w korporacjach, firmach międzynarodowych wiele osób, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, pracuje na pograniczu języka angielskiego i polskiego. Szereg terminów lub zwyczajowych określeń ma tylko wersję angielską. Właśnie one wplatane są w tekst polski, co sprawia wrażenie swoistego współczesnego makaronizowania. Co ciekawe, nawet pracownicy, którzy nie muszą korzystać z anglojęzycznych sformułowań, wiedząc, że szefowie posługują się tym językiem, próbują ich naśladować.

INWAZJA POTOCZNOŚCI

Kiedy internet zbłądził pod strzechy, powstała nowa odmiana polszczyzny. Stało się tak, ponieważ narodził się nowy rodzaj komunikacji za pomocą tego języka. Tworzymy teksty, które z formalnego punktu widzenia są pisane, bo składają się z liter, ale jednocześnie - mówione, bo pod względem składniowym, a przede wszystkim stylistycznym, zbudowane są tak, jakby były częścią rozmowy. Odrzuciliśmy w tej odmianie języka większość standardów języka pisanego. Nawet w gatunku tekstu, który jest następcą tradycyjnego listu, czyli w mailu, nie zawsze piszemy "Szanowny Panie" czy "Szanowna Pani" i nie przestrzegamy innych zasad obowiązujących w korespondencji prowadzonej na papierze.

Internet spowodował, a przynajmniej wzmocnił upotocznienie i tzw. językowy luz. Komunikacja internetowa odbywa się tak szybko i jest jej tak dużo, że nie jesteśmy w stanie pisać tak, jak dawniej. Staranne pisanie, ważenie każdego słowa jest czasochłonne, ale dawniej ludzie mieli więcej czasu. Zwłaszcza ci, którzy umieli pisać. Dawniej bardzo zasadna była łacińska sentencja "Verba volant, scripta manent" czyli "Słowa (mówione) ulatują, pisma pozostają". Kiedyś, jeśli napisało się coś na papierze, wydrukowało, to ponosiło się za to odpowiedzialność, nawet do końca życia. Dziś pisze się na ekranie i za chwilę tego nie ma, przynajmniej pozornie. Do tego anonimowość w internecie sprawia, że zaczynamy się czuć bezkarnie. Często nie wiemy, z kim mamy do czynienia w sieci, bo większość użytkowników nie podpisuje się prawdziwymi imionami i nazwiskami. Nie wiemy nawet, czy odpowiadamy nastolatkowi, czy emerytowi, czy człowiekowi na wysokim poziomie, który się zdenerwował i wyjątkowo użył jakiegoś niecenzuralnego wyrażenia na forum, czy prymitywnemu prostakowi, który na co dzień bez zahamowań używa kuchennej łaciny.

Polszczyzna potoczna jest uboga składniowo, często też wulgarna. Mimo to, a może właśnie dlatego wielu Polaków posługuje się w zasadzie tylko nią. Można się spotkać z opinią, że jej stan wynika z braku kontaktu użytkowników z kulturą wysoką, a w szczególności z literaturą piękną. Odpowiedzialnością obarcza się liczne czasopisma i gazety, które publikują proste teksty o charakterze sensacyjnym, a także popularne programy telewizyjne. Podobnej, krytycznej ocenie poddawano dawniej masowo sprzedawane tzw. harlekiny. Dwadzieścia kilka lat temu mówiono, że te romanse, cieszące się w latach 90. ogromną popularnością, zapowiadają upadek kultury. Jednak warto się zastanowić, kto je czytał? W większości byli to ci, którzy prawdopodobnie i tak nie czytaliby nic innego. Spójrzmy z podobnej perspektywy na osoby, które dzisiaj prymitywnie i wulgarnie wypowiadają się na forach internetowych. Gdyby nie możliwość ekspresji w jedynym stylu, jaki znają, byłyby nieobecne, w ogóle by nie pisały, a być może także nie czytały. Dzięki temu, że piszą i po swojemu "uczestniczą w debacie publicznej", wiemy, z kim żyjemy nad Wisłą. Komunikacja w sieci pokazuje, że społeczeństwo jest bardzo różnorodne. Tzw. hejterzy, którzy dawniej nie mieli żadnej możliwości zaistnienia w przestrzeni publicznej i ograniczali działania do własnego podwórka, mogą dzisiaj publikować swoje opinie.

Do czego to doprowadzi? 

Czy ulegniemy prymitywnym i prostackim wzorom językowym?

Możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji - pesymistycznyoptymistyczny. W tym pierwszym większość naszej społeczności językowej ulegnie prymitywnym, prostackim wzorom. W drugim, w który głęboko wierzę, potomkowie dzisiejszych językowych i kulturowych prostaków wykształcą się i awansują, a wielu wejdzie do elity. Istnienie takiej możliwości widać na przykładzie historii Stanów Zjednoczonych czy Australii - państw stworzonych przez ludzi będących w większości potomkami prostych emigrantów z Europy, ludzi niegrzeszących wykształceniem, wyrzutków, awanturników mających problemy z prawem. Potomkowie tych ludzi po wielu dziesiątkach lat stworzyli społeczności mające wspaniałe elity. Ich członkowie wytworzyli nową kulturę, która w coraz większym stopniu zaczyna być nawet kulturą globalną. U nas w ostatnich stuleciach elity to wzrastały, to były przyduszane, a w najgorszych latach - nawet eksterminowane. W tej chwili jesteśmy na lekkiej fali wznoszącej.

JĘZYK W SŁUŻBIE SPOŁECZNEJ

Odczucie społeczne jest takie, że nasz język działa w oparciu o zasadę: im tekst jest bardziej skomplikowany, tym brzmi poważniej. Zasada jest literalnie realizowana w języku urzędniczym, który w dużym stopniu odziedziczyliśmy po zaborcach, zwłaszcza pruskim i austriackim. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że polski styl kancelaryjny stanowi swego rodzaju kontynuację dawnego kancelaryjnego stylu niemieckiego. W zasadzie wszyscy mamy problem ze zrozumieniem dokumentów urzędniczych, często też instrukcji obsługi różnego rodzaju urządzeń, a także ulotek dołączanych do lekarstw i środków farmaceutycznych. Na ulotkach do leków jest napisane, że zawierają informacje dla pacjenta, ale często są napisane tak, że może je w pełni zrozumieć tylko ktoś z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym. A przecież ważne teksty, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, powinny być zrozumiałe dla obywateli. To warunek bezpieczeństwa, a przede wszystkim - warunek uczestnictwa w życiu publicznym.

Jasnopis - narzędzie do zmierzenia trudności tekstu

Z takiej idei zrodził się Jasnopis, czyli narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć stopień trudności tekstu, a jednocześnie wskazać jego trudniejsze fragmenty. Jasnopis powstał w wyniku współpracy językoznawców, psychologów, informatyków i statystyków. Największym problemem w projekcie było znalezienie odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że Kowalski zrozumiał tekst i jak sprawdzić, w jakim stopniu go zrozumiał?

W badaniach przeprowadzonych na potrzeby projektu respondenci otrzymywali po trzy lub dwa krótkie teksty. Każdy z nich miał długość około 300 wyrazów. Jeden z tekstów zapisany był w szczególny sposób, znany wielu osobom z testów sprawdzających znajomość języka obcego: co piąty wyraz zastąpiony był w nim poziomą kreską. Jest to tzw. test Taylora, w którym należy kreski zastąpić słowami faktycznie występującymi w pierwotnej wersji tekstu. Drugi, który stosowaliśmy, to test pytań otwartych - sprawdzających, czy czytelnicy właściwie zrozumieli poszczególne teksty.

Poza tym za każdym razem badani mieli określić na skali poziom trudności tekstu w ich subiektywnym odczuciu. W jednym z badań przed tekstami pojawiała się informacja o ich tematyce, na przykład: "Tekst dotyczy energii wiatrowej", a następnie pytanie: "Czy myślisz, że ten tekst Cię zainteresuje i czy wykonasz to zadanie z chęcią?". Jeśli kogoś temat nie interesował lub ktoś był negatywnie nastawiony do zadania, wyniki - jak się okazało - były znacznie gorsze. To pokazuje, że rozumienie tekstu zależy nie tylko od tego, jak jest on napisany, lecz także od nastawienia czytelnika i warunków czytania.

Badania objęły ponad 3 tysiące osób, a ich wyniki dały podstawę do stworzenia i wyskalowania Jasnopisu. Badacze wyodrębnili cechy tekstu, które najwyraźniej wpływały na wyniki. Potem za pomocą skomplikowanych obliczeń statystycznych każdej z takich cech przyznano odpowiednią wagę (czyli stopień, w jakim wpływa na zrozumiałość), aż w końcu powstał długi i skomplikowany wzór, na podstawie którego Jasnopis wylicza wskaźnik zrozumiałości tekstu.

Krótsze zdania, prosty język

Wyniki badań pokazały, że oczekiwania czytelników wobec tekstów "użytkowych" są dość oczywiste. Na poziomie gramatyki i składni najlepsze są krótkie zdania, zawierające jak największą liczbę czasowników w formach osobowych, a jak najmniej imiesłowów biernych (np. "robiony", "pisany"). Łatwe w odbiorze są proste konstrukcje typu: "Ktoś coś zjadł".

Okazuje się, że statystycznie nawet stosunkowo trudny czasownik wielosylabowy, rzadko występujący w tekstach, jest lepszy niż łatwy rzeczownik. Na przykład zdanie "Jan zaobserwował coś ciekawego" jest w pełni zrozumiałe dla wszystkich znających dobrze język polski, ale zdania: "To, co zostało zaobserwowane przez Jana, było ciekawe" albo "Wynik obserwacji Jana był ciekawy" mogą niektórym sprawiać kłopot, zwłaszcza jeśli stanowią fragment dłuższego tekstu.

Jeszcze bardziej pod względem zrozumiałości różnią się zdania: "Zjadł obiad i wytarł usta chusteczką" oraz "Zjadłszy obiad, wytarł usta chusteczką". Warto wspomnieć, że dla stylu prawniczego i urzędniczego bardzo charakterystyczne są tzw. szeregi dopełniaczy, czyli wiele następujących po sobie rzeczowników w dopełniaczu, np. "skutek ryzyka pozbawienia oferentów skutecznej drogi odwołania decyzji uczestnictwa w przetargu". Przytoczone wyrażenie brzmi niemal tak, jak żartobliwie utworzony pseudotermin "zatyczka zawleczki ucha skoblowąsa osi wyrzutnika". Niemal nikt nie wie, o co chodzi, ale w odczuciu wielu osób brzmi to poważnie, oficjalnie, a nawet naukowo. Niestety, taki jest styl wielu polskich tekstów urzędowych, prawnych, a nawet instruktażowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich obliczył, że jedna trzecia skarg obywatelskich spowodowana jest tym, że ludzie nie zrozumieli pisma urzędowego lub sądowego, które otrzymali z urzędu lub sądu. Gdyby zrozumieli, nie straciliby pieniędzy, majątku, szansy na odwołanie w sądzie, bo "termin zawity minął". Kto wie, co znaczy "termin zawity"? Zapewne ci, którzy rozumieją, co znaczy "termin prekluzyjny".

Oczywiście wielu sformułowań prawniczych nie da się zmienić. Sam Jasnopis nie odmieni języka prawnego, ale urzędniczy - być może tak. Może za jego pomocą uda się poprawić bezpośrednią komunikację urzędów, kancelarii prawnych, firm farmaceutycznych z klientami. Tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, majątek obywatela, prawa obywatelskie, każdy człowiek powinien być informowany w sposób zrozumiały i prosty. Jasnopis to narzędzie, które informuje o klasie trudności. Podkreśla zdania za trudne i zbyt długie. Niekiedy podpowiada też łatwiejsze słowa. Autor tekstu może na tej podstawie wprowadzać poprawki. Reszta zależy od jego dobrej woli.

newsweek psychologia logoArtykuł był publikowany w listopadowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 1/15”.

Wlodzimierz Gruszczynski

O autorze

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński - językoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Interesuje się słownikami, zwłaszcza dawnymi, oraz kulturą języka. Zajmuje się badaniem współczesnego i dawnego języka polskiego.

Blog popularnonaukowy

Blog popularnonaukowy 14-01-2019

Tutoring jako poszukiwanie wolności

Tutoring jako metoda indywidualnego nauczania, wychowania i wspierania rozwoju osobistego studentów, posiada niezwykle bogatą tradycję i ma coraz silniejszą pozycję oraz należne uznanie w środowiskach akademickich na świecie, a ostatnio...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-05-2018

„Manhunt: Unabomber” i detektywistyczne aspekty językoznawstwa

Serial „Manhunt: Unabomber”, dostępny w Polsce na platformie Netflix, to oparta na faktach historia poszukiwania jednego z najsłynniejszych amerykańskich terrorystów ubiegłego wieku. Głównym bohaterem serialu jest James Fitzgerald, postać autentyczna...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-05-2018

Powroty (do) „Gwiezdnych wojen”

May the fourth be with you! - te słowa wybrzmią w światowy Dzień Gwiezdnych Wojen z ust fanów Lucasowskiej sagi, wyczekujących na premierę kolejnego spin-offu w maju. O źródłach komercyjnego...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 21-04-2018

Zaufaj w geniusz swojego zespołu

Liderzy innowacyjnych firm nie kreują się już na indywidualistów, narcystycznych wizjonerów, bo wiedzą, że ich siłą jest dopasowany i skuteczny zespół. Jak liderzy  zmieniają siebie, aby wpływać na konkurencyjność organizacji?...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-03-2018

Wyimki z myśli o sztuce mediów

O tym jak przez czterdzieści lat ewoluowały poglądy w odniesieniu do sztuki nowych mediów - opowiada, na swoim przykładzie prof. Jerzy Olek uznany teoretyk sztuki zajmujący się fotografią i sztuką multimedialną. Niech...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-03-2018

MatchBeta – sztuczna inteligencja w planowaniu kariery

Zaczęło się od akcji zbierania danych od polskich profesjonalistów w 2016 roku. Miała ona charakter dobrowolnego wypełnienia anonimowego testu dostępnego online, przygotowanego przez naukowców z Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Wszystko...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-02-2018

Portret pamięciowy – relikt przeszłości czy przyszłość organów ścigania?

Kilka, czasem kilkanaście sekund – tyle ma świadek, żeby zapamiętać twarz przestępcy. Na tej podstawie powstaje portret pamięciowy, który w arsenale środków wykrywczych znajduje się już od ponad 100 lat...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 02-02-2018

Bitcoin - czy stanie się prawnym środkiem płatniczym?

Kurs bitcoina pod koniec roku 2017 wzrósł o ponad 150 proc. Na początku roku 2017 jeden bitcoin kosztował tylko około 970 dolarów. Tym samym najpopularniejsza waluta wirtualna urosła w ubiegłym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-01-2018

O pewnym przypadku terapii filmem

Film jest elementem aktywnym i działającym, który może pobudzić do zmiany sposobu myślenia oraz do działania zarówno w procesie jego tworzenia, jak i odbioru. Sam proces kreacji dzieła filmowego może...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-01-2018

Charytatywna aktywność Polaków

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce wzrosło zainteresowanie działalnością charytatywną. Mamy wiele możliwości do podejmowania tego rodzaju działań: od pojedynczych aktów pomocy, po zorganizowaną aktywność na forum organizacji społecznych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 21-12-2017

Co wpływa na koncentrację u dziecka?

Jest niezbędna w domu i szkole, w trakcie odrabiania lekcji i zabawy. Podczas oglądania filmu i rozmowy. Co to? To koncentracja uwagi. Problemy z jej utrzymaniem ma coraz więcej dzieci...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-12-2017

Dlaczego niewinni przyznają się do przestępstwa?

Wydaje się mało prawdopodobne, aby podczas przesłuchania ktoś przyznał się do przestępstwa, którego nie popełnił. A jednak. Fundacja Innocence Project w trakcie 25 lat działalności zwolniła z amerykańskich więzień 351...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-11-2017

Seriale kryminalne okiem kryminalistyka. O efekcie CSI

„Myślałem, że będzie jak w filmie”, „Jak to: ekspertyzy DNA nie da się zrobić w godzinę?!”, „No proszę państwa, przecież w serialu opinia biegłych była wydana natychmiast!”. Czy to monolog...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-11-2017

Kultura, głupcze, jest najważniejsza!

Gdybyśmy zrozumieli, że talent to największy skarb, jaki może wydać z siebie wspólnota, gdybyśmy doinwestowali mechanizmy wyławiania go i promowania, to nasze społeczne IQ wzrosłoby bardzo szybko, a marka narodowa...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 28-09-2017

Władza technologii – panoptyzm i rządomyślność

Czy Google wie o nas więcej niż nasi najbliżsi? Skąd ten brak oporów, aby w mediach społecznościowych dzielić się nawet najbardziej intymnymi szczegółami ze swojego życia? A może nowoczesne technologie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 27-09-2017

Jakie będą miasta przyszłości?

Wzrost zanieczyszczeń, wyższe koszty życia czy starzenie się społeczeństwa stanowią tylko część wyzwań, przed którymi stoją aglomeracje na całym świecie. O tym, jak będą rozwijać się i funkcjonować miasta na...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-08-2017

Co oznacza Brexit dla seniorów z Polski?

Czy wymagający opieki seniorzy będą mogli dołączyć do swoich rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii? Na co mogą liczyć dziadkowie odwiedzający wnuki w ich angielskich domach? Zmiany dotyczące sprowadzania do Wielkiej...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 27-07-2017

Czy brak snu może zabić?

11 dni i 24 minuty – tyle wynosi najdłuższy udokumentowany okres bez snu. Rekordu należącego do Randy’ego Gardnera jak dotychczas nikt nie pobił, choć wielu nieświadomie próbuje – notorycznie rezygnując...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-07-2017

Wyrwani ze snu

Oddanie nerki to moment, który jak każda ważna życiowa zmiana może skierować nas w dwie alternatywne strony: utrudnić lub ułatwić nasz naturalny rozwój psychospołeczny. O tym ważnym momencie psychologicznym z...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-06-2017

Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych

Obowiązujące przepisy nie przystają do obecnego stanu nowych technologii, które w coraz szybszym tempie generują luki w systemach ochrony danych firm. Przedsiębiorcy mierzą się z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 19-06-2017

Przyszłość indywidualnych relacji z klientem

Codziennie pozostawiamy za sobą cyfrowe ślady w rzeczywistości fizycznej czy wirtualnej. Nasze listy znajomych, historia aktywności w mediach społecznościowych, ciasteczka (HTTP cookies), które przechowuje przeglądarka naszego komputera czy dane geolokalizacyjne...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-06-2017

Chodzi o to, aby język giętki...

Staranne pisanie, ważenie każdego słowa to dziś rzadkość. Potoczna polszczyzna jest uboga, prymitywna składniowo, często też wulgarna. Jednak wbrew dość powszechnym opiniom, średni poziom sprawności językowej Polaków ciągle się podnosi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-06-2017

Robot nauczy programowania i pomoże zrozumieć emocje

Kiedy leciałem na Ziemię, niefortunnie zderzyłem się z asteroidą. Części statku rozpadły się po całym świecie, a dzieci pomagają mi je odnaleźć - tak twórcy Photona przybliżają dzieciom jego historię...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 29-05-2017

Fenomen przedsiębiorczości pokolenia sieci

Co decyduje o tym, że pewne osoby dostrzegają szanse w swoim otoczeniu, a inne nie? Dlaczego niektórzy rozpoznają okazje na biznes, inni zaś, obok tych samych okazji przechodzą obojętnie? Jednym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-05-2017

Logo - to tylko wierzchołek góry lodowej

Nadgryzione jabłko, syrena na zielonym tle czy złote łuki. Przywykliśmy, że charakterystyczne elementy wizualnie identyfikują większość znanych nam produktów czy usług. Jak zmieniała się rola kompozycji i estetyki znaków w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-05-2017

Umysł otwarty czy zamknięty?

O modelu „closed and open minds” i jego zastosowaniach w wyjaśnianiu relacji społecznych i biznesowych opowiada Jacek Santorski. Tekst jest fragmentem artykułu, który był publikowany w magazynie Coaching 5/2016 (38)...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 11-05-2017

Prawo dla przyszłych startupowców

Jak pokazują statystyki upada 9 na 10 start-upów. Oprócz rozsądku oraz solidnego przygotowania ekonomicznego, do rozpoczęcia działalności biznesowej niezbędna jest znajomość podstaw prawa handlowego, cywilnego, a nawet autorskiego. Mimo iż...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-05-2017

Czy kariera przedsiębiorcy jest dla ciebie?

Asertywność, pewność siebie i zdolność do rywalizacji - tymi cechami najczęściej określane są osoby postrzegane jako przedsiębiorcze. Czy jednak charakter jest najważniejszy w zarządzaniu swoim biznesem? O znaczeniu osobowości, płci...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-04-2017

Jak podejmować słuszne decyzje?

Prawie każde nasze działanie wiąże się z podejmowaniem decyzji. Nawet teraz: czy czytać dalej i być może dowiedzieć się czegoś na temat dokonywania wyborów, czy nie? Skoro nadal tu jesteś...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-03-2017

Oswoić architekturę

Jak urbanistyka i architektura kształtują społeczeństwo? W jaki sposób przestrzeń wpływa na ludzi? W niewielu miejscach widać to mocniej niż w Pałacu Kultury i Nauki - mówią Jola Starzak, kierownik...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 13-03-2017

Młodzież dzisiaj dorasta inaczej

Nie konto w banku, praca, prawo jazdy czy małżeństwo a mądrość życiowa i dojrzałość psychiczna są dla młodych oznaką dorosłości. Obok tradycyjnych ról społecznych wyłaniają się nowe kryteria, które zdaniem...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-01-2017

Rola kobiety w kulturze wietnamskiej

„Żywe historie” to fotograficzno-podróżniczy projekt Eweliny Klasury i Agnieszki Żywczyńskiej, absolwentek Uniwersytetu SWPS. Właśnie realizują swoje wielkie marzenie o podróży dookoła świata. Ich wojaże to nie tylko fizyczne pokonywanie kolejnych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-01-2017

Synestetic design - nowy nurt projektowania

Czy lampa może pachnieć miętą? Tak, a nawet kardamonem czy talkiem. Balustrada może grać, komoda może mieć uszy, a termofor być wypełniony gryką - to tak zwane projekty synestetyczne angażujące...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-01-2017

W czym pomaga design thinking?

„Świetne pomysły nie rodzą się nagle w genialnych umysłach. Są wynikiem ciężkiej pracy wspomaganej przez zorientowany na człowieka proces twórczy, po którym następują cykle prototypowania, testowania i poprawiania” - tak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-12-2016

Quo Vadis, Pakistan? Radykałowie i przemoc wobec mniejszości

Zwolennicy radykalnego islamu coraz częściej dochodzą do głosu w targanym wieloma wewnętrznymi konfliktami Pakistanie. Ich narzędziem w walce z przeciwnikami staje się tzw. prawo o bluźnierstwie. Coraz częściej jest ono...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-12-2016

Sztuczna inteligencja w rekrutacji i planowaniu kariery

We współczesnym świecie biznesu i ekonomii sukces odnoszą firmy, które potrafią znaleźć, zatrzymać i dobrze wykorzystać potencjał pracowników. Znalezienie ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i potencjałem to duże wyzwanie. Pracodawcy coraz...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 25-11-2016

Quo vadis, Pakistan? Rząd kontra armia

Pakistan jako państwo nuklearne, uwikłane w przewlekły konflikt z Indiami, permanentnie zagrożone bezpośrednim przejęciem steru władzy przez armię, poważnie dotknięte działalnością grup terrorystycznych i oskarżane o wykorzystywanie zbrojnych aktorów pozapaństwowych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-11-2016

To nie koniec telewizji

Nawet w dobie internetu pozostaje skutecznym medium, ale czy w przyszłości też tak będzie? Telewizja. O perspektywach jej rozwoju mówi prof. Mirosław Filiciak, kierownik School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Nie ma...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-11-2016

Czy sukcesy i porażki mają wpływ na nasze kolejne osiągnięcia?

Charles R. Snyder wykazał, że przywołanie w pamięci niepowodzenia lub sukcesu z przeszłości ma wpływ na poziom nadziei na sukces jako stan, czyli przekonania o możliwości poradzenia sobie z aktualnymi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-10-2016

Święta, popkultura i marketing

Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2013 roku aż 72 proc. Polaków sprzeciwia się komercjalizacji świąt. Mimo to wielu z nas celebruje je w popkulturowym klimacie. Co rządzi naszymi rytuałami...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-10-2016

Ortoreksja – czy można jeść (za) zdrowo?

Dbanie o odpowiednią dietę jest pozytywnym zjawiskiem. Dzięki zdrowym posiłkom czujemy się lepiej, mniej chorujemy, dłużej cieszymy się dobrym samopoczuciem. Czasem bywa jednak tak, że troska o zdrową dietę zamienia...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-09-2016

Jak przeciwdziałać krótkowzroczności?

Czy Twoje dziecko czyta wieczorem przy złym świetle? Czy siada zbyt blisko telewizora? Na pewno spotkaliście się z opiniami o wpływie tych czynników na rozwój krótkowzroczności (miopii). Ale kolejne badania...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-09-2016

Czy na co dzień się boimy?

Wysoki odsetek obywateli nie czuje się bezpiecznie w naszym kraju, wynika z ogólnopolskiego badania opinii o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością, przeprowadzonego przez CBOS w kwietniu 2016 roku. Lęk społeczny przed...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-09-2016

Młody Werter na Snapchacie

Wolność, sprawiedliwość, patriotyzm, braterstwo, solidarność i tolerancja – między innymi te fundamentalne wartości i pojęcia poznają uczniowie z lektur szkolnych. Czy niezmienny od lat kanon literatury przedstawia je w sposób...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-09-2016

Skąd się biorą innowacje?

wywiad z dr Karoliną Charewicz-Jakubowską – Nie uczymy dzieci i młodzieży współpracy i stawiania pytań problemom. Nie pokazujemy im, że warto ryzykować. W zamian zaszczepiamy w nich dużo zwątpienia, lęku przed...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 29-08-2016

Simplicity Designer poszukiwany, czyli o zawodach przyszłości

Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Wśród dzieci do 10 roku życia odpowiedź na to pytanie nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat. Sportowiec, strażak, inżynier, astronauta, lekarz i nauczyciel – według...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-08-2016

Eyetracking – czy te oczy mogą kłamać?

wywiad z Mateuszem Zarembą Na której półce w sklepie umieścić produkt, by konsument go nie przeoczył?  Gdzie na stronie internetowej powinno znaleźć się logo, aby było widoczne dla użytkowników? Odpowiedzi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 21-07-2016

Nie rób z siebie bohatera!

Masz poczucie winy? Nie dotrzymałeś obietnicy? Postaw się w roli ofiary! Badania Kurta Graya i jego współpracowników pokazują, że inni ludzie oceniają nasze winy jako mniejsze, jeśli widzą w nas...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-07-2016

Czy prawników można zrozumieć?

Każdy ma prawo do sądu. Ma prawo bezpłatnie dowiedzieć się, dlaczego dany organ administracji rozstrzygnął sprawę w taki, a nie inny sposób. Tymczasem większość obywateli nie rozumie treści wyroków i...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-06-2016

Po co nam psychodietetyk? Wywiad z Bożeną Borutą-Gojny

Zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze. Możemy jednak zapobiec niekorzystnym zmianom. „Wystarczy” prowadzić odpowiedni styl życia, stosować zasady zdrowego odżywiania i regularnie uprawiać sport. To nie jest jednak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 20-06-2016

Pierwsza w Polsce diagnoza polskich festiwali filmowych

Każdego roku w Polsce odbywa się około 90 festiwali filmowych. Jak wpływają na branżę i lokalną społeczność? Czy istnieją jakiekolwiek kryteria, pozwalające uznać festiwal za dobry? Między innymi na te...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 20-06-2016

Po co badania w biznesie? Wywiad z dr Ewą Jarczewską-Gerc

Biznes nie może obejść się bez badań. Jednak badania obejmujące wyłącznie deklaracje konsumentów nie mają racji bytu. Nie od dziś wiadomo, że ludzie mówią jedno, by za chwilę zrobić coś...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-06-2016

Przyszłość Europy w rękach Brytyjczyków

23 czerwca obywatele Wielkiej Brytanii będą decydować, czy ich kraj pozostanie w Unii Europejskiej czy z niej wystąpi. Wynik referendum może rozpocząć proces rozłamu wspólnoty albo wręcz przeciwnie – umocnić...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-06-2016

Żywa sztuka czy nauka?

Hodowla i zastosowanie kultur tkankowych, metody pracy z DNA i komórkami macierzystymi, komunikacja między bakteriami, koncepcje biowładzy i biopolityki, zwierzęta a biotechnologie – czym jest sztuka biologiczna sprawdziła Joanna Jeśman...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-06-2016

4 pokolenia na rynku pracy

Waszyngtońskie lotnisko im. Ronalda Reagana zaskakuje swoim podejściem do zatrudnienia. W punktach informacyjnych pracują osoby, które 80 lat już mają za sobą, jednak prezentowaną postawą i zaangażowaniem wciąż potwierdzają swoją...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-06-2016

Zapomniane karty z historii najnowszych stosunków polsko-chińskich

Choć Polska  leży daleko od Chin nasze związki wzajemne były o wiele bardziej znaczące dla Polski niż można by sądzić. W związku z planowaną wizytą Prezydenta ChRL Xi Jinpinga w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-06-2016

Brexit może być prezentem dla Polski

23 czerwca Brytyjczycy zagłosują za wyjściem lub pozostaniem w Unii Europejskiej. David Cameron prowadzi kampanię mającą zachęcić do pozostania w Unii, ale wynik referendum jest niewiadomą. W przypadku zwycięstwa zwolenników...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 07-05-2016

Zyski z naśladowania

Jeśli kelnerka powtarza słowa klientów to ma szansę na wyższe napiwki, a gdy ekspedientka w drogerii kopiuje gesty kupujących, to zarobi więcej - tak działa „efekt kameleona". Naukowiec z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-03-2016

Transfer moralny

Ściskanie ręki z oszustem lub sam fakt siedzenia na krześle kłamcy sprawia, że ludzie czują się winni. Doktor Kendall Eskine wraz z zespołem na łamach Journal of Experimental Social Psychology...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 25-02-2016

Co dziś wpada w ucho młodym?

Muzyka to przekaz, który kształtuje styl życia młodzieży. Jakich gatunków muzyki słuchają dzisiaj młodzi ludzie? Czy utożsamiają się z ulubionymi artystami? Badanie przeprowadzone przez socjologa na Uniwersytecie SWPS potwierdza, że...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-02-2016

Oscary jako część amerykańskiej mitologii

Święto kina jest celebrowane w świetle fleszy, na czerwonym dywanie i w towarzystwie gwiazd. Czy złota statuetka to coś więcej niż tylko nagroda filmowa? Profesor Barbara Giza, filmoznawca oraz Kierownik...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 19-01-2016

Pieniądze rządzą nami już od dziecka

Sam widok pieniędzy lub chwilowy kontakt z nimi może wywołać u małych dzieci zachowania samolubne i antyspołeczne, ale jednocześnie zwiększyć ich wytrwałość i skuteczność przy pracy nad trudnymi zadaniami. Takie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-12-2015

Presja medialna a akceptacja ciała przez nastolatków

Dziewczęta czują silniejszą presję ze strony mediów do zmiany swojego kształtu ciała oraz bardziej są z niego niezadowolone w porównaniu z chłopcami. A jednak to mężczyźni, silniej niż kobiety, dążą...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 09-12-2015

Kino na duszę

„Spośród wszystkich dziedzin sztuki, kino ma największą moc oddziaływania na emocje. Filmy pozwalają nam nie tylko na spotkanie z własnymi emocjami, ale również zaakceptowanie ich w bezpiecznych warunkach” – mówi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-12-2015

Jasnopis - aplikacja, która ocenia zrozumiałość tekstu

Krótkie zdania, prosty język. Tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i PAN opracowała aplikację Jasnopis, która wskazuje, czy tekst jest zrozumiały dla adresata. Zrozumiałe... jak akt prawny Wiele...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 14-10-2015

Czy „bycie eko” zależy od portfela?

Ekologia nie jest domeną najbogatszych. Proekologiczne postawy częściej prezentują osoby o średnim i niższym statusie materialnym, niż osoby zamożne – dowodzą wyniki badania psychologów z Uniwersytetu SWPS Katowice.  Badania studentów Czy status...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 07-10-2015

Pokolenie dopalaczy

Są czwartą najczęściej stosowaną przez młodzież używką. „Kadzidełka", „artykuły kolekcjonerskie", „Cocolino" – większość osób zażywających nowe substancje psychoaktywne zna tylko ich nazwy marketingowe. Nie wie nic o składzie chemicznym czy...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-09-2015

Pamiątki są jak obecność najbliższych osób

Co może pomóc w radzeniu sobie z samotnością? Jak przetrwać bolesną rozłąkę? Pamiątki, fotografie bliskich osób i otrzymane prezenty mogą przywracać poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie – wynika z badań...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 07-09-2015

Własne zasoby wsparciem w chorobie

Na raka płuc według danych WHO umiera rocznie około 1,4 mln ludzi. To jeden z nowotworów o najwyższej śmiertelności wśród mężczyzn, jak również od niedawna wśród kobiet w Polsce. Jak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 27-08-2015

(Nie) utonąć w konsumpcji

"Kolekcjonuj i konsumuj" to współczesna odpowiedź kultury zachodniej na pytanie o szczęście. Satysfakcjonujące życie utożsamiane jest z szeroko pojętym konsumpcjonizmem, ten zaś stanowi fundament współczesnej "hedonomii" – gospodarki działającej tak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-06-2015

Proces transplantacji a rola psychologa

Zespół transplantologów ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przeprowadził 23 czerwca 2015 r. przełomowy zabieg pobrania i przeszczepienia nerki pomiędzy trzema obcymi parami. O społecznym znaczeniu tego medycznego przedsięwzięcia...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-03-2015

Reklama psuje nawyki żywieniowe

Kontakt młodych ludzi z reklamą powoduje, że częściej sięgają po słodkie napoje, a rzadziej po warzywa. Europejskie badania potwierdzają, że wiedza o mechanizmach działających w reklamie nie pomaga nastolatkom w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-02-2015

Anoreksja wczoraj i jutro

Niezależnie od siebie w 1873 i 1874 roku Anglik William Whitney Gull i Francuz Ernest Charles Lasègue opisali przypadek anoreksji, jednak ich definicje różniły się. Lasègue opowiadał się za tym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-02-2015

Ile waży informacja?

Czy informacja o znaczeniu przedmiotu może wpłynąć na oszacowanie jego ciężaru? Okazuje się, że tak. Pytania o ciężar wirtualnych danych zadali naukowcy z międzynarodowego zespołu, a wśród nich polscy psychologowie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-12-2014

Depresja pacjentów onkologicznych

Rozpowszechnienie depresji wśród pacjentów onkologicznych jest zdecydowanie wyższe niż w populacji generalnej. W zależności od umiejscowienia nowotworu oraz typu leczenia depresja dotyka od kilkunastu do nawet 40% pacjentów. Zaburzenia te...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 04-11-2014

Racjonalne decyzje wyborcze Polaków

Osoby, które mają łatwy dostęp do punktu wyborczego, interesują się w jakimś stopniu polityką i mają poczucie, że ich głos ma znaczenie – zdecydowanie chętniej biorą udział w głosowaniach w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 29-10-2014

Niebezpiecznie zdrowa dieta

Ciągłe dbanie o prowadzenie zdrowego trybu życia i jedzenie właściwych posiłków może doprowadzić do obsesji. Jak upewnić się, czy dokładne sprawdzanie etykiet i staranny wybór artykułów spożywczych kwalifikuje się już...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-10-2014

Czy ludzki umysł może odkryć prawdę?

Jeszcze do niedawna fundamentem nowożytnej nauki była teza sformułowana w XVII wieku przez Kartezjusza, że przedmiotem badań naukowych jest przyroda, a narzędziem tego badania ludzki umysł, zdolny do poznawania prawdy...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-09-2014

Z ręką na sercu jesteś bardziej wiarygodny

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS opublikowali wyniki badań nad psychologicznymi konsekwencjami ucieleśnienia myślenia.

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-08-2014

Homo faber. Pracoholizm a efektywność i zdrowie pracowników

Przyczyny niskiej efektywności lub przerywania pracy z powodów zdrowotnych mogą wynikać z wielu czynników. Najczęściej wskazuje się na nadmierne obciążenie pracą, brak zdolności do radzenia sobie ze stresem, natomiast rzadziej...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-06-2014

Dlaczego pies szczeka, czyli psychologia zwierząt

Psychologia zwierząt jest dziedziną nauki, która kształtuje w sposób prawidłowy relacje człowieka ze zwierzęciem. Podnosi jakość tych kontaktów dając zrozumienie wzajemnych potrzeb i zasad komunikacji. Obejmuje także polepszanie funkcjonowania między...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 20-11-2013

Warszawa da się lubić

Jaką osobowość ma Warszawa? Czy stolica jest kobietą? Jak stosunek do symboli miasta wpływa na chęć przebywania w nim? Grupa studentów psychologii ekonomicznej z SWPS, pod opieką prof. Andrzeja Falkowskiego...

Czytaj więcej