logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Europejskie dzieci za największe zagrożenie w sieci uważają strony z filmikami wideo, w których zawarte są treści pornograficzne oraz przemoc. Niepokojące dla nich są także portale społecznościowe oraz strony o narkotykach, anoreksji czy samobójstwach – wynika z III części raportu EU Kids Online, który w Polsce prowadzony jest przez dr Lucynę Kirwil z Uniwersytetu SWPS.

 

projekt naukowy

EU KIDS ONLINE III


In their own words: What bothers children online?

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Jednostka finansującalogo KE

Okres realizacji projektu: 2012-2014

 

Europejskie dzieci za największe zagrożenie w sieci uważają strony z filmikami wideo, w których zawarte są treści pornograficzne oraz przemoc. Niepokojące dla nich są także portale społecznościowe oraz strony o narkotykach, anoreksji czy samobójstwach – wynika z III części raportu EU Kids Online, który w Polsce prowadzony jest przez dr Lucynę Kirwil z Uniwersytetu SWPS.

Raport z badań

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 opublikowano kolejne wyniki projektu EU Kids Online dotyczące zachowań dzieci w sieci. Pokazują one, że aż 55% dostrzega w Internecie niepokojące rzeczy. Badanie jest o tyle istotne, że pokazuje, co same dzieci, a nie ich rodzice, uważają za zagrożenie w sieci. Wyniki projektu oparto na opiniach osobiście napisanych przez prawie 10 tys. dzieci w wieku 9-16 lat, z 25 krajów Europy.

Według własnych opinii dzieci głównym źródłem internetowych zagrożeń dla osób w ich wieku są przede wszystkim strony internetowe służące do zamieszczania filmów wideo, w których pojawiają się treści pornograficzne i przemoc. Dlaczego? „Są tam wulgarne rzeczy i nadzy ludzie” odpowiadała w ankiecie 9-letnia dziewczynka. Trzy lata starszy chłopiec jako powód podawał zdjęcia nagich osób, znęcanie się nad kimś lub „mordercze sceny”.

Badanie 2013
Filmiki wideo głównym źródłem zagrożeń według dzieci

Badanie 2014
Restryktywna ochrona aktywności dzieci w Internecie

Ponad połowa z badanych dzieci widzi także zagrożenia innego typu, głównie na portalach społecznościowych. Co piąte wskazywało na nieodpowiednie zachowania innych użytkowników. Prawie co ósme na nieodpowiednie kontakty z nimi, podając za przykład m.in. następujące sytuacje: „Ktoś pyta, gdzie mieszkam, co robi moja mama czy tata”; „Ludzie, którzy do czegoś namawiają, np. do samookaleczeń”, „Dorośli, którzy podają się za dzieci, a potem chcą się umówić”. Raport pokazuje również, że 2% dzieci uważa za potencjalne zagrożenie strony internetowe o narkotykach, a 1,5% badanych strony promujące anoreksję, bulimię i samobójstwa.

– Najczęściej wymienianymi emocjami, które towarzyszą dzieciom w sytuacji zagrożenia w Internecie są strach, podczas oglądania scen drastycznych, oraz obrzydzenie, towarzyszące przede wszystkim treściom pornograficznym. Co ciekawe, zagrożenia, które powinny budzić silne emocje, jak treści związane z nienawiścią, rasizmem czy samobójstwem, poruszyły emocje u bardzo niewielu dzieci. W tym, co jedno dziecko spostrzega jako zagrażające, inne nie widzi żadnego ryzyka. Istotne jest więc, żeby dowiadywać się od samego dziecka, co je niepokoi w Internecie, słuchać i pomagać w przypadku zagrożenia – mówi dr Lucyna Kirwil z SWPS, jedna z autorek badania.

EU Kids Online raport

Pełna treść raportu

"In ther own words: What bothers childern online?"
Sonia Livingstone, Lucyna Kirwil, Cristina Ponte and Elizabeth Staksrud, with the UE Kids Online

Pobierz »
 

Zespół badawczy

258 lucyna kirwil

dr

Lucyna Kirwil

kierownik projektu
psycholog społeczny specjalizująca się w tematyce agresji i zagrożeń internetowych

258 aldona zdrodowska

mgr

Aldona Zdrodowska

wykonawca
psycholog społeczny, zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami korzystania z Internetu i nowych technologii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży

Zobacz video

 

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty