logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Adam Szpaderski

kierownik: dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu

WARSZAWA

strona www »

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych prawidłowości powstawania, funkcjonowania i zachowania miejsc pamięci na świecie, gromadzi i analizuje najlepsze praktyki zarządzania, diagnozuje potrzeby finansowo-organizacyjne, opracowuje mierniki efektywności funkcjonowania różnorodnych miejsc pamięci na świecie, buduje międzysektorowy networking branży organizując seminaria i konferencje, bada i upowszechnia standardy zarządzania i upamiętniania wypracowane w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee.

Centrum Studiów nad Demokracją
Radosław Markowski

kierownik: prof. dr hab. Radosław Markowski

WARSZAWA

strona www »

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. CSD i jego pracownicy współpracują z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania Centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

Młodzi w Centrum LAB
Paulina Pustułka

kierownik: dr Paula Pustułka

WARSZAWA

strona www »

Młodzi w Centrum Lab (ang. Youth Research LAB) to ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania oraz działania aktywizacyjne wśród młodych ludzi.

Projekty realizowane przez naukowców z Uniwersytetu SWPS dotyczą kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży, takich jak uzależnienia, inicjacja zawodowa, zachowania polityczne czy cyfrowe rodzicielstwo. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Centrum planuje nawiązanie trwałej współpracy z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i think‐tankami, w celu stworzenia programów wspierających młodzież, rodziców i edukatorów w różnych sytuacjach życiowych.

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa