logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Instytut wykonuje na mocy §18 ust. 1 pkt. 1 Statutu uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych, które do 30 września 2019 roku przypisane były do Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora zapraszamy na prawnicze seminaria doktorskie »

Postępowania doktorskie i habilitacyjne – nowy tryb

Wszystkie postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego rozpoczęte po 1 października 2019 r. prowadzone są na zasadach określonych w przepisach z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w regulaminie zatwierdzonym przez Senat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W nowych postępowaniach – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa doktorska może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Instytutu rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Regulaminy i akty prawne

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne – stary tryb

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych (akty prawne poniżej). Jeżeli wyżej wymienione postępowania o nadanie stopnia doktora nie zakończą się do dnia 31 grudnia 2021 r., zostaną umorzone.

Ustawy i rozporządzenia

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki pobierz »
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraw sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »

Postępowania doktorskie w toku

 
Pozostałe postępowania doktorskie w toku

 • Mgr Mariza Aleksandrowicz
 • Mgr Monika Antonowicz
 • Mgr Tymoteusz Barański
 • Mgr Wioleta Beczek
 • Mgr Laura Bil
 • Mgr Artur Bogucki
 • Mgr Marta Bojaruniec
 • Mgr Martyna Karolina Bojko
 • Mgr Kamil Buliński
 • Mgr Hoa Dessoulvy-Śliwińska
 • Mgr Magdalena Durlik
 • Mgr Tomasz Piotr Gorczycki-Smyk
 • Mgr Karolina Grenda
 • Mgr Barbara Głowiak
 • Mgr Paweł Janicki
 • Mgr Maria Jasińska
 • Mgr Mariusz Kaszowicz
 • Mgr Paulina Kosior
 • Mgr Urszula Kozyrska
 • Mgr Magdalena Krajewska
 • Mgr Joanna Łubina
 • Mgr Wojciech Łukasik
 • Mgr Dariusz Piotrowicz
 • Lek. Karolina Pyziak-Kowalska
 • Mgr Witold Stankowski
 • Mgr Dominika Stasiak
 • Mgr Katarzyna Skowrońska
 • Mgr Dorota Strus
 • Mgr Mateusz Szabliński
 • Mgr Mateusz Szerkus
 • Mgr Anna Szluz
 • Mgr Paweł Trojanek
 • Mgr Emilia Twarowska-Antczak
 • Mgr Przemysław Wipler
 • Lek. Grzegorz Marek Wrona
 • Mgr Artur Wróblewski
 • Mgr Magdalena Witkowska-Krzymowska
Wypromowani doktorzy

 • Dr Monika Bator-Bryła
 • Dr Daria Bieńkowska
 • Dr Joanna Bocianowska
 • Dr Michał Boczek
 • Dr Edyta Bogdańska
 • Dr Artur Bogucki
 • Dr Ksenia Bokiniec
 • Dr Tomasz Borowiec
 • Dr Krzysztof Brejza
 • Dr Tomasz Budrewicz
 • Dr Rafał Chmiel
 • Dr Michał Czerniawski
 • Dr Małgorzata Eysymontt
 • Dr Ewa Gidel-Stefaniec
 • Dr Katarzyna Golusińska
 • Dr Milena Grabska
 • Dr Agnieszka Gruszczyńska
 • Dr Lech Mikołaj Gniady
 • Dr Katarzyna Gutbier
 • Dr Andrzej Halicki 
 • Dr Bartosz Hordecki
 • Dr Marcin Imszenik
 • Dr Anna Jarczewska
 • Dr Józef Jędruch
 • Dr Marcin Juwa
 • Dr Martyna Kaczmarczyk
 • Dr Robert Kaczmarczyk
 • Dr Wojciech Kasprzyk
 • Dr Sylwia Kawalec
 • Dr Wojciech J. Kosior
 • Dr Bartosz Kowalski
 • Dr Paweł Kowalski
 • Dr Marcin Kulesza
 • Dr Paulina Kwiatkowska-Serafin
 • Dr Monika Kwiecień-Miland
 • Dr Michał Laskowski
 • Dr Agnieszka Legutko-Kasica
 • Dr Anna Lewicka_Rychlewska
 • Dr Anna Siemińska
 • Dr Mariusz Lutkowski
 • Dr Agnieszka Łąpieś-Rosińska
 • Dr Katarzyna Łobos
 • Dr Anna Machałek
 • Dr Andrzej Malicki
 • Dr Cezary August Małozięć
 • Dr Agnieszka Marczyńska
 • Dr Zuzanna Miazga
 • Dr Karolina Muzyczka
 • Dr Rafał Nakonieczny
 • Dr Michał Nowak
 • Dr Maja Inga Oleksiuk
 • Dr Bartłomiej Okoń
 • Dr Monika Osmańska
 • Dr Witold Pahl
 • Dr Rafał Paprzycki
 • Dr Barbara Jadwiga Pawlak
 • Dr Justyna Halina Poliszak
 • Dr Marek Porzeżyński
 • Dr Piotr Pyc
 • Dr Wojciech Reckwald
 • Dr Magdalena Reshef
 • Dr Ewa Rzymkowska
 • Dr Krzysztof Sadowski
 • Dr Aleksandra Sewerynik
 • Dr Dorota Agnieszka Sieniawska-Michalska
 • Dr Małgorzata Sobczak
 • Dr Andrzej Springer
 • Dr Kamil Spryszak
 • Dr Szymon Stach
 • Dr Ryszarda Danuta Stasiak
 • Dr Marta Michalina Stanisławska
 • Dr Anna Stasiak-Apelska
 • Dr Tomasz Strugalski
 • Dr Marcin Stupak
 • Dr Róża Maria Szawłowska
 • Dr Małgorzata Anna Świeca
 • Dr Joanna Taczkowska-Olszewska
 • Dr Paulina Tomaszewska
 • Dr Rafał Trzeciakowski
 • Dr Katarzyna Wierzbicka-Kondratowicz
 • Dr Agnieszka Wąsowska
 • Dr Sylwia Wełyczko
 • Dr Daria Wierzbińska
 • Dr Tomasz Wierzchowski
 • Dr Przemysław Żukiewicz

Zakończone postępowania habilitacyjne

Dr hab. Piotr Herbowski

Dr hab. Mariusz Bidziński

Dr hab. Jakub Szczerbowski

Dr hab. Dariusz Mucha

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa