logo uswps nazwa 3

Nauka i badania


Instytut prowadzi współpracę badawczą z Naczelną Izbą Lekarską (w zakresie prawa medycznego) oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (w zakresie praw człowieka). Prowadzi badania w zakresie różnych dziedzin prawa, w szczególności:

  • prawa konstytucyjnego, pod kierownictwem profesora Marka Chmaja
  • prawa samorządowego, pod kierownictwem profesora Huberta Izdebskiego
  • prawa karnego, pod kierownictwem profesora Lecha Gardockiego
  • prawa medycznego, pod kierownictwem dr hab. Teresy Gardockiej
  • postępowania karnego i kryminalistyki, pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Jagiełły
  • prawa o żywności i prawa do żywności, z udziałem eksperta zewnętrznego dr. Michała Rudego
  • prawa nowych technologii, pod kierownictwem dr. hab. Jakuba Szczerbowskiego

W Instytucie prowadzone są również badania prawnoporównawcze dotyczące różnych dziedzin prawa pod kierownictwem profesora Bronisława Sitka.

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa