logo uswps nazwa 3

Nauka i badania


Posiedzenia Rady Instytutu odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14.00–17.00 i zwykle mają na nich miejsce również obrony prac doktorskich.

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa