logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Katarzyna Schmidt-Przewozna

dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. Uniwersytetu SWPS

designer, projektant tkanin i aranżacji wystaw (habilitacja z zakresu sztuk pięknych i projektowych)

Interesuje się kolorem, barwnikami naturalnymi, historycznymi technikami zdobienia tkanin, przestrzenią i jej aranżacją, architekturą, ekologią i naturą. W 1993 założyła Pracownię Naturalnego Barwienia w IWNiRZ Poznań. Prowadziła prace badawcze zakresu barwienia naturalnego, przede wszystkim barwienia tkanin, a także rzemieślniczych i artystycznych aspektów tych działań. Była współautorką ponad dwudziestu wystaw, z których dwie zostały nagrodzone nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego „Sybilla” (2002 i 2003). Jest członkiem Komitetu Naukowego Journal of Natural Fibers, USA, Textile Institute, International Silk Union. Kontakt: kschmidt-przewozna@sof.edu.pl, k_schmidt@interia.pl
Bianka Rolando

dr hab. Bianka Rolando, prof. Uniwersytetu SWPS

artystka, pisarka, ilustratorka (habilitacja z zakresu grafiki)

Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi książki, możliwych i niemożliwych połączeń ilustracji i tekstu oraz kreatywnym projektowaniem komunikacji. Jej prace znajdują się w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stale współpracuje z galerią „Foksal”. Kontakt: bianka.rolando@gmail.com
Małgorzata Jabłońska

dr Małgorzata Jabłońska

artystka wizualna, projektantka graficzna (doktor sztuki)

Interesuje się neuronauką, percepcją i narracją wizualną w kontekście sztuki i projektowania. Tematem jej twórczości jest człowiek — indywidualny bohater lub anonimowa zbiorowość. Jest autorką figuratywnych, lapidarnych opowieści cyfrowych, w których dąży do syntezy, redukcji, znaku. Realizowała też prace z zakresu nowych mediów i instalacji oraz projekty użytkowe (ilustracja, infografika). W działaniach artystycznych bada zastosowanie różnych technologii opartych o warsztat komputerowy i manualny. Jej prace znajdują się w kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku oraz w kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Kontakt: mjablonska3@swps.edu.pl
Agnieszka Jacobson

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

kuratorka wystaw designu i fotografii, projektantka, publicystka i krytyczka (doktor sztuki)

Porusza się na pograniczu słowa i obrazu. Interesuje się tożsamością projektowania, wpływem doświadczeń wizualnych i materialnych na decyzje projektowe. Projektuje złożone narracje wizualne, używając przedmiotów użytkowych jako środka wypowiedzi. Aktualnie obserwuje zagadnienia związane z kolorem w kontekście lokalności i indywidualnych oraz zbiorowych doświadczeń. Autorka wystaw o polskim i środkowo-europejskim wzornictwie, które ułożyły się w kronikę projektowania w czasie przemian gospodarczych i ustrojowych. Razem z Karolem Murlakiem zajmuje się tematem nowych materiałów pozyskiwanych z rozmaitego rodzaju odpadów. Kontakt: ajacobson@sof.edu.pl
Michał Jakubowicz

dr hab. Michał Jakubowicz

artysta wizualny, badacz komunikacji mediów (habilitacja z zakresu sztuki)

Zajmuje się teorią i praktyką sztuk wizualnych jako sposobami namysłu nad kulturą i komunikacją. Od 2014 realizuje projekt subPark, m.in. fotografuje sztukę publiczną na terenach parkowych, posttraumatycznych. Interesuje się udziałem sztuki w reinterpretowaniu dziedzictwa kulturowego, procesami zawłaszczania, asymilacji, włączania komunikacyjnej roli przyrody do dyskursów społecznych. Łączy obrazowanie abstrakcyjne z dokumentalnym i refleksją społeczną. Od 2019 r. kieruje Galerią Grafiki Uniwersytetu SWPS. Kontakt: mjakubowicz@swps.edu.pl
Ewa Klekot

dr Ewa Klekot

antropolożka kultury, tłumaczka, kuratorka (doktor nauk o sztuce)

Interesuje się interdyscyplinarnym łączeniem humanistyki i nauk społecznych z projektowaniem i działaniami artystycznymi. Kierowała interdyscyplinarnym projektem badawczym „Ludzie z fabryki porcelany” (0264/NPRH4/H2b/83/2016), a ostatnio wspólnie z ceramiczką Olgą Milczyńską zrealizowała wystawę Robić/Rzeczy na Łódź Design Festival 2019. Jej aktualny obszar badań to antropologia wytwarzania: umiejętności, wiedza ciała, materiały i procesy; tradycje wytwarzania a dziedzictwo niematerialne. Kontakt: eklekot@sof.edu.pl, ewa.klekot@gmail.com
Karol Murlak

dr Karol Murlak

interdyscyplinary projektant, badacz i wykładowca (doktor sztuki)

Zajmuje się projektowaniem produktu i przestrzeni. Szuka nowych możliwości w znanych przedmiotach, materiałach i technikach. Opracował i opatentował technikę rozszerzania drewna Sinus zmniejszającą ciężar i zużycie materiału przy zachowaniu jego naturalnej wytrzymałości. Jest profesorem w nowojorskim Pratt Insititute i wykładowcą School of Form Uniwersytetu SWPS.
Monika Rosińska

dr Monika Rosińska

socjolożka, badaczka społeczna, kuratorka dizajnu (doktor socjologii)

Interesuje się interdyscyplinarnym łączeniem humanistyki i nauk społecznych z projektowaniem. W badaniach skupia się na współczesnych praktykach projektowych, dizajnie w kontekście życia codziennego oraz socjologii przedmiotów. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspertka w zespole Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach projektów poświęconych innowacjom społecznym. Obecnie koordynuje prace zespołu nauk humanistycznych i społecznych w School of Form.
Agnieszka Jacobson

dr Mariusz Wszołek

komunikolog (doktor nauk humanistycznych)

Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim. Autor bloga: na—magazynie. Kontakt: mwszolek@swps.edu.pl
Oskar Zięta

dr Oskar Zięta

projektant, architekt, innowator, doktor architektury

Pracownicy

Anna Gondek-Grodkiewicz

Anna Gondek-Grodkiewicz

fotograf, fotoreporterka, architekt

W swojej twórczości łączy zainteresowania antropologią, psychologią oraz sztuką interdyscyplinarną. Mieszkała i pracowała w Polsce, Australii oraz Hiszpanii. Laureatka Grand Press Photo 2017 (I nagroda w kategorii „Życie Codzienne – Fotoreportaż”). Jej prace publikowane były m.in. w Natio-nal Geographic, Newsweeku, The Times Polska, Gazecie WyborczejWysokich Obcasach. Kontakt: agondek-grodkiewicz@swps.edu.pl
Jerzy Olek

prof. Jerzy Olek

artysta plastyk z tytułem profesorskim i teoretyk sztuki zajmujący się fotografią i sztuką multimedialną

Obecnie wykłada w instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w psychofizjologii widzenia oraz nowych mediach. Animator ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Pomysłodawca i kurator wystaw w Polsce i za granicą, autor licznych publikacji w periodykach polskich i obcych. W domowej galerii „ef” w Starym Gierałtowie prezentuje kolekcję miniatur autorstwa artystów z wielu krajów. Od połowy lat 80. organizuje tam warsztaty pn. „Uczestnictwo we wspólnocie”. Jest autorem książek: „Moja droga do bezwymiaru”, „Umożliwianie niemożliwemu”, „7 od/za/słon iluzji” i „Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek”.
Maciej Siuda

Maciej Siuda

architekt i projektant

Katarzyna Sowa

Katarzyna Sowa

grafik, aktywny zawodowo projektant kreatywny

Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia dla studentów grafiki Uniwersytetu SWPS z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Fascynują ją dokonania polskiej awangardy, modernizmu międzywojennego, szwajcarskiej szkoły projektowania i eksperymenty postmodernistów. Kontakt: ksowa@swps.edu.pl
Piotr Szewczyk

Piotr Szewczyk

artysta multimedialny, projektant w zakresie grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego, architekt

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, (otwarty przewód doktorski w Instytucie Sztuki na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, okręgu gliwicko-zabrzańskiego. Łączy działalność artystyczną z poszukiwaniami teoretycznymi z różnych dzie-dzin sztuki i techniki. Aktywny na polu sztuki współczesnej (nowe media, rzeźba, instalacja, animacja komputero-wa). Do jego działań artystycznych realizowanych na przestrzeni ostatnich lat należą przede wszystkim obiekty, dla których materiałem wyjściowym jest drewno lub metal. Kontakt: pszewczyk1@swps.edu.pl
Honza Zamojski

Honza Zamojski

artysta, projektant i wydawca książek

W praktyce artystycznej sięga po rozmaite media: od rysunku, przez rzeźby rysunkowe, aż po infografiki ze świata korporacji, czy poezję. Ta różnorodność odzwierciedla spektrum jego zainteresowań, których fundamentem jest utopijna chęć uporządkowania i zrozumienia otaczającego świata. Tworzy narracje, które przy spojrzeniu na jego praktykę z dalszej perspektywy, budują spójny, wielopoziomowy świat oparty na filozofii zwątpienia. Tym, co często spaja pozornie odległe elementy jego prac, są prostota form, humor oraz dystans do siebie samego. Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008, 2010, 2016), oraz laureat nagród artystycznych i książkowych. Kontakt: jzamojski@swps.edu.pl, honza.zamojski@gmail.com

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa