logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Ze względu na zmiany w ustawie Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wprowadzenie oceny dyscyplin naukowych na poziomie uczelni Instytut przejął także obowiązki związane z koordynacją i ewaluacją działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na wszystkich wydziałach psychologii Uniwersytetu SWPS.

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa