logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum specjalizuje się w rozwijaniu nowych technik algorytmicznych, szczególnie tych związanych z rozproszonym, równoległym oraz sieciowym przetwarzaniem danych. Centrum zajmuje się również badaniem własności algorytmów, zarówno w sposób teoretyczny, jak i eksperymentalny.

Opis centrum

Działalność Centrum opiera się na:

  • Podstawowych badaniach dotyczących fundamentalnych zagadnień w dziedzinie technik algorytmicznych, takich jak: uzgadnianie stanów, alokacja zadań, komunikacja odporna na wady.
  • Nowych trendach w komunikacji i przetwarzaniu danych, takich jak: komunikacja 5G, Internet Rzeczy (IoT), obliczenia w chmurze i we mgle (ang. Fog Computing) oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo, np. blockchains i rozproszone bazy danych, bezpieczeństwo w sieciach rozproszonych MIMO.
  • Zastosowaniu istniejących i nowo opracowanych technik w projektowaniu bardziej złożonych algorytmów dla problemów informatycznych i badań interdyscyplinarnych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych – oraz, w dalszej perspektywie, w przemyśle i biznesie.

Obecnie Centrum współpracuje z prawnikami zajmującymi się takimi zagadnieniami, jak blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz wirtualne usługi prawnicze, a także z psychologami pracującymi nad rozumieniem języka (projekt Jasnopis), kształtowaniem określonych zachowań wśród ludzi korzystających z aplikacji mobilnych np. w celu stabilizacji poboru prądu z sieci energetycznych, oraz nad wybieraniem próbek losowych w sieciach społecznościowych.

Pracownicy Centrum

258 Dariusz Kowalski

prof.

Dariusz Kowalski

kierownik Centrum
specjalista w dziedzinie rozproszonych algorytmów i komunikacji bezprzewodowej, edytor Journal of Computer and System Sciences (Elsevier)

someone

dr

Michał Różański

specjalista w zakresie komunikacji bezprzewodowej oraz cyberbezpieczeństwa

Zakres działalności

  • Publikacje w renomowanych recenzowanych periodykach w dziedzinie informatyki i jej zastosowań (np. kategorii A lub A* z listy core journals lub core conferences), szczególnie z zakresu algorytmów i rozproszonego, równoległego oraz sieciowego przetwarzania danych.
  • Przygotowywanie oferty edukacyjnej w dyscyplinie informatyka (studia pierwszego stopnia) i w działaniach promujących ten kierunek studiów.
  • Popularyzacja zagadnień z pogranicza nauk informatycznych i społecznych, w szczególności organizacja cyklicznych spotkań poświęconych zagadnieniom interdyscyplinarnym takim jak sieci społecznościowe, blockchains, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie i analiza danych społecznych.

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

e-mail: dariusz.kowalski@swps.edu.pl