logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

CENTRUM BADAŃ NEUROPOZNAWCZYCH

NCRC – NeuroCognitive Research Center

 

Grupa badaczy działająca pod egidą NCRC (NeuroCognitive Research Center) koncentruje swoje wysiłki wokół badania szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych. Naukowców interesują populacje osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie, szczególnie zaś działanie ważnych funkcji poznawczych. Taka modyfikacja zachowania może być negatywna – jak to ma miejsce w przypadku zaburzeń depresyjnych, starszego wieku czy nadużywania substancji psychoaktywnych, lub pozytywna – gdy np. badamy skuteczność treningów poznawczych.

Centrum jest afiliowane przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Zespoły badawcze

W NCRC działa pięć zespołów skupionych wokół następujących wątków badawczych:

  • PlasticityTeam – badania zmian neuropoznawczych wywołanych różnymi rodzajami interwencji treningowych (treningi poznawcze, gry wideo i inne)
  • WeedTeam – badania funkcjonowania neuropoznawczego osób zażywających oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych, przede wszystkim marihuany
  • GutTeam – badania wpływu mikroflory jelitowej na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka.
  • MoodTeam – badania zmian funkcjonowania poznawczego oraz towarzyszących im zmian w aktywności elektrycznej mózgu u osób cierpiących na zaburzenia nastroju.
  • EEGTeam – rozwój metod analizy sygnału EEG. Kierownikiem zespołu jest mgr Mikołaj Magnuski, ktory zajmuje się rozwojem nowych metod analizy danych, a także wspiera, od strony programistycznej, członków NCRC. Współpracuje m.in. z profesorem Erickiem Marisem z Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior. W ramach działalności EEGTeam NCRC prowadzi wspólne badania z dr Uelim Rutishauserem z Cedars-Sinai Medical Center.

 

Pracownicy Centrum

 

258 Jakub traczyk

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aneta Brzezicka

kierowniczka Centrum
psycholog specjalizująca się w metodologii badań i neurokognitywistyce

biogram »

258 Natalia Kowalczyk

dr

Natalia Kowalczyk

kierowniczka PlasticityTeam
psycholog, neurokognitywistka
zajmuje się szeroko pojętą neuroplastycznością

biogram »

258 Katarzyna Kuc

dr

Katarzyna Kuć

kierowniczka GutTeam
neurokognitywistka, neurobiolożka specjalizująca się w badaniu procesów poznawczych i aktywności mózgu EEG

258 Alicja Binkowska

mgr

Alicja Binkowska

kierowniczka WeedTeam
doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS

biogram »

258 Aleksandra Kołodziej

mgr

Aleksandra Kołodziej

kierowniczka MoodTeam
doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS

258 Mikołaj Magnuski

mgr

Mikołaj Magnuski

kierownik EEGTeam
psycholog, neurokognitywista

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Instytut Psychologii
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

Centrum Badań Neuropoznawczych
Instytut Psychologii
e-mail: ncrc@swps.edu.pl