logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

Zespół badawczy GutTeam prowadzi badania nad związkiem mikrobioty jelitowej z funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym człowieka.

Działalność zespołu

Jedzenie a zdolności poznawcze

W badaniach na zwierzętach dowiedziono, że jakość i ilość mikrobioty jelitowej wpływa na zdolności poznawcze – zwierzęta, które pozbawiono mikrobioty, lub u których ją ograniczono wykazywały deficity procesów uczenia oraz pamięci przestrzennej i roboczej. Zaobserwowano również związek mikrobioty z procesami emocjonalnymi i nastrojem u ludzi. W badaniach zaobserwowano zmiany w składzie i jakości mikrobiomu u pacjentów z depresją i zaburzeniami lękowymi. Co więcej, istnieją przeslanki na temet roli mikrobiomu jelitowego w chorobach neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych takich jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, choroba Parkinsona, czy Alzheimera.

Celem zespołu GutTeam jest lepsze zrozumienie roli mikrobiomu jelitowego w kształtowaniu zachowania, przede wszystkim w odniesieniu do zmian nastroju i funkcji poznawczych ludzi zdrowych i pacjentów poddawanych terapii FMT (Fecal microbiota transplant – przeszczep mikrobiomu z kału).

Doktorantki z zespołu GutTeam we wrześniu 2019 roku więły udział w prestiżowej szkole letniej The Gut-Brain Axis – Neuroscience School of Advanced Studies, gdzie miały mozliwość uczestniczenia w wykładach, zajęciach i dyskusjach na temat roli komunikacji jelit i mózgu, prowadzonych przez najlepszych naukowców z całego świata.

 

 

gutteam logo

 

Zespół

Kierowniczka

 • dr Katarzyna Kuć

Doktorantki

 • mgr Aleksandra Bramorska
 • mgr Wanda Zarzycka
 • mgr Jagna Żakowicz

Asystentka

 • mgr Anna Kovbasiuk

Współpracownicy

 • Wiktoria Podolecka

Projekty badawcze

Realizowane projekty

Przez żołądek (i jelita) do mózgu? Wpływ mikrobioty na funkcjonowanie człowieka – badanie eksperymentalne i korelacyjne

 • Finansowanie z RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości)
 • Kwota dofinansowania: 172 000 PLN
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Kuć

Związek ilości cukru w diecie z funkcjonowaniem poznawczym – badanie pilotażowe

 • Finansowanie z BST (uniwersytet SWPS)
 • Kwota dofinansowania: 7500 PLN
 • Kierownik projektu: mgr Wanda Zarzycka

Współpraca

Fundacja „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, dr n med. Paweł Grzesiowski.

Kontakt

Uniwersytet SWPS
Instytut Psychologii
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Centrum Badań Neuropoznawczych
Instytut Psychologii
e-mail: ncrc@swps.edu.pl