logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

Zespół badaczy WeedTeam prowadzi badania nad wpływem substancji psychoaktywnych, dostępnych legalnie oraz nielegalnie w Polsce, na organizm i zachowanie człowieka.

Działalność zespołu

Marihuana jest jedną z najczęściej zażywanych na świecie substancji psychoaktywnych. Jej popularność stale rośnie, czemu sprzyjają tendencje legalizacyjne i coraz szersze jej zastosowanie w medycynie. Niestety ciągle mało wiemy na temat wpływu marihuany na organizm i zachowanie człowieka, szczególnie w dłuższej perspektywnie czasowej.

Praca zespołu WeedTeam koncentruje się na badaniu funkcjonowania neuropoznawczego osób zażywających substancje psychoaktywne (te dostępne legalnie oraz nielegalnie w Polsce), a także zjawiska uzależnienia od substancji. Obecnie prowadzone projekty badawcze dotyczą przede wszystkim marihuany.

Projekty badawcze

Realizowane projekty

Obecnie realizujemy projekt: Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznych.

Więcej informacji »

 • Finansowanie z RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości), grant na lata 2019-2020
 • Kwota dofinansowania: 180 600 PLN
 • Kierownik projektu: dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

Współpraca

Prowadzimy ścisłą współpracę z:

 • Instytutem Genetyki Sądowej w Bydgoszczy
 • dr n. med. Dorotą Rogowską-Szadkowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • International Institute for Cannabinoids w Ljubljanie
 • Polskim Towarzystwem Psychodelicznym oraz Społeczną Inicjatywą Narkopolityki

 

weedteam logo

 

Zespół

Kierowniczka

 • mgr Alicja Binkowska

Menedżer zespołu

 • Monika Myśliwiec

Doktoranci

 • mgr Anastasia Ruban
 • mgr Anna Kaszyńska

Studenci

 • Klaudia Krystecka
 • Piotr Siwik

Współpracownicy

 • mgr Maciej Gaca (IBD im. M. Nenckiego PAN)
 • mgr Sandra Łuczak
 • Martyna Bryłka
 • Mariszka Gogolewska
 • Jakub Wlazło
 • Sławomir Szostek

Kontakt

Uniwersytet SWPS
Instytut Psychologii
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Centrum Badań Neuropoznawczych
Instytut Psychologii
e-mail: ncrc@swps.edu.pl