logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

HumanTech Meetings to projekt Centrum Innowacji HumanTech, którego celem jest zbliżenie technologii i nauk społecznych oraz spojrzenie z różnych perspektyw na takie zjawiska, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy, robotyka oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W ramach projektu zapraszamy na ciekawe panele dyskusyjne i inspirujące spotkania z naukowcami i praktykami z Polski i zagranicy.
Projekt jest dofinansowany ze środków Działu Upowszechniania Nauki MNISW, nr 422493.

ZOBACZ OSTATNIE SPOTKANIE

Idea spotkań

Żyjemy w erze innowacji, postępu technologicznego i cyfryzacji. Na całym świecie rozwijają się startupy, działy R&D, inkubatory innowacji, akceleratory, fundusze inwestycyjne oraz platformy crowdfundingowe. Wszyscy chcą sprostać ludzkim potrzebom (czy też wykreować nowe) i szybko zaistnieć na rynku. Współczesny pęd do innowacji może powodować trudne do przewidzenia skutki psychologiczne i społeczne. Dlatego tak ważne jest nawiązywanie współpracy pomiędzy inżynierami, programistami, specjalistami IT oraz przedstawicielami nauk społecznych już na wstępnym etapie opracowywania nowej technologii lub usługi. To nie tylko daje szansę na uniknięcie błędów, lecz także umożliwia rozwinięcie innowacyjnego pomysłu.

– Nasze doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi partnerami technologicznymi pokazały nam, jak różne mamy spojrzenia i jak bardzo możemy się uzupełniać. Wierzymy również w siłę łączenia perspektywy krajowej i zagranicznej. To skłoniło nas do stworzenia międzynarodowego forum wymiany myśli, które pozwoli wykorzystać lepiej potencjał badaczy nauk społecznych oraz twórców technologii – dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwersytetu SWPS.

Zgłoszenie udziału

Humantech Meetings to seria spotkań w formule: 2 krótkie wykłady (reprezentant z Polski i z zagranicy), po których organizujemy dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych gości reprezentujących różne podejście do innowacji i technologii. Osoby zainteresowane wystąpieniem na naszym forum w charakterze prelegenta lub panelisty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields the results that make our hearts sing.

Steve Jobs


Kontakt

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 311
03-815 Warszawa
e-mail: ci@swps.edu.pl

Kierownik projektu: dr Konrad Maj
tel: 602 402 781
Koordynator spotkań: Ewa Łuczak
tel: 694 44 17 24
Promocja i PR: Dominika Wawrzyniak, Magdalena Chorzępa

baner

Formularz zgłoszeniowy

Powyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych)

Spotkania Humantech

Aktualności z Warszawy 10-10-2019

HumanTech Meetings: antropologia i UX design

Na przestrzeni ostatnich 50 lat doświadczamy gwałtownych zmian technologicznych, które wpływają na społeczeństwo. Z jednej strony innowacyjne rowiazania podnoszą standard naszego życia, z drugiej strony możliwości, jakie otwierają przed nami...

Czytaj więcej