logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

HumanTech Meetings to projekt Centrum Innowacji HumanTech, którego celem jest zbliżenie technologii i nauk społecznych oraz spojrzenie z różnych perspektyw na takie zjawiska, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy, robotyka oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W ramach projektu zapraszamy na ciekawe panele dyskusyjne i inspirujące spotkania z naukowcami i praktykami z Polski i zagranicy.
HumanTech Meetings - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ZOBACZ OSTATNIE SPOTKANIE

Idea spotkań

Żyjemy w erze innowacji, postępu technologicznego i cyfryzacji. Na całym świecie rozwijają się startupy, działy R&D, inkubatory innowacji, akceleratory, fundusze inwestycyjne oraz platformy crowdfundingowe. Wszyscy chcą sprostać ludzkim potrzebom (czy też wykreować nowe) i szybko zaistnieć na rynku. Współczesny pęd do innowacji może powodować trudne do przewidzenia skutki psychologiczne i społeczne. Dlatego tak ważne jest nawiązywanie współpracy pomiędzy inżynierami, programistami, specjalistami IT oraz przedstawicielami nauk społecznych już na wstępnym etapie opracowywania nowej technologii lub usługi. To nie tylko daje szansę na uniknięcie błędów, lecz także umożliwia rozwinięcie innowacyjnego pomysłu.

– Nasze doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi partnerami technologicznymi pokazały nam, jak różne mamy spojrzenia i jak bardzo możemy się uzupełniać. Wierzymy również w siłę łączenia perspektywy krajowej i zagranicznej. To skłoniło nas do stworzenia międzynarodowego forum wymiany myśli, które pozwoli wykorzystać lepiej potencjał badaczy nauk społecznych oraz twórców technologii – dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwersytetu SWPS.

Zgłoszenie udziału

Humantech Meetings to seria spotkań w formule: 2 krótkie wykłady (reprezentant z Polski i z zagranicy), po których organizujemy dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych gości reprezentujących różne podejście do innowacji i technologii. Osoby zainteresowane wystąpieniem na naszym forum w charakterze prelegenta lub panelisty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields the results that make our hearts sing.

Steve Jobs

 

Zespół

258 konrad maj

Dr. 

Konrad Maj

Kierownik projektu
Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech

Ewa Łuczak

 

Ewa Łuczak

Koordynator spotkań

Zespół organizacyjny

Magdalena Chorzępa
Zuzanna Fili
Kamil Jabłoński
Adrianna Sowińska
Dominika Wawrzyniak
Paweł Zarzycki


Kontakt

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 311
03-815 Warszawa
e-mail: ci@swps.edu.pl

Kierownik projektu: dr Konrad Maj
tel: 602 402 781
Koordynator spotkań: Ewa Łuczak
tel: 694 44 17 24
Promocja i PR: Dominika Wawrzyniak, Magdalena Chorzępa

baner

Formularz zgłoszeniowy

Powyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych)

HumanTech Meetings

Aktualności z Warszawy 19-10-2020

HumanTech Meetings: Wirtualna rzeczywistość (VR) w praktyce psychologicznej

Wirtualna rzeczywistość jest bez wątpienia technologią najczęściej wykorzystywaną przez psychologów – zarówno psychoterapeutów, jak i badaczy. VR umożliwia przeniesienie się na chwilę w zupełnie inny świat i doświadczenie określonych bodźców...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-12-2019

HumanTech Meetings: Śladami Big Data

Skarby, które kryją legendarne kopalnie króla Salomona bledną w porównaniu z bogactwem, które dostarczają korporacjom, rządom i różnym organizacjom cyfrowe zasoby informacji Big Data. Każde kliknięcie w sieci pozostawia niezatarty...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 11-12-2019

Humantech Meetings: Technologiczne i etyczne aspekty sztucznej inteligencji

Rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji wydają się tajemnicze, choć jednocześnie wzbudzają podziw i obawy. Dlatego warto poznawać tę tematykę. Podczas kolejnego spotkania HumanTech Meetings będzie okazja dowiedzieć się czym jest...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 29-11-2019

Humantech Meetings: AI and Digital Age

Żyjemy w czasach, gdy Alexa i Siri zarządzają naszymi domami, a komórka może połączyć się z lodówką. Sztuczna Inteligencja (AI), jak każda technologia, niesie ze sobą korzyści, jak i zagrożenia...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-10-2019

HumanTech Meetings: antropologia i UX design

Na przestrzeni ostatnich 50 lat doświadczamy gwałtownych zmian technologicznych, które wpływają na społeczeństwo. Z jednej strony innowacyjne rowiazania podnoszą standard naszego życia, z drugiej strony możliwości, jakie otwierają przed nami...

Czytaj więcej